30 de abril 2021
 • CÁTEDRAS: Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, APD e EOI Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

29 de abril 2021
28 de abril 2021
 • FP: Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas. Primeira convocatoria 2021 Ficheiro

 • FP: Aulas de emprendemento na FP. Listaxe provisional de centros presentados. Convocatoria 2021 Ficheiro

27 de abril 2021
 • Resolución da Secretaría X. de Educación e F.P., pola que se publica a adxudicación dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

26 de abril 2021
 • EDUCAIÓN RESPONSABLE: A Xunta convoca o programa de Educación Responsable para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade Ficheiro

 • DOG: Resolución conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convocan os premios de innovación educativa aos proxectos sobre consumo responsable Galicons-net. Ficheiro

 • DOG: Resolución conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convoca a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida Consumópolis-16: coida o teu planeta cun consumo + responsable, atréveste? Ficheiro

23 de abril 2021
 • ANPE: ANPE ccelebra el día internacional del libro Ficheiro

 • MEC/CURRICULOS: El Ministerio abre un foro de debate con la comunidad educativa sobre el nuevo currículo Ficheiro

 • BOE/BAC: Reso. por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2020-2021. Ficheiro

 • BOLSA/FP: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, procesos de xestión administrativa Ficheiro

 • LECTURA: Premio dos Clubs de Lectura 2021 Ficheiro

22 de abril 2021
 • DOG/CXT: Reso. pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • DOG/CXT: Reso. pola que publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación. Ficheiro

 • FP: Espazos de tecnoloxía aplicada na FP. Relación provisional de proxectos admitidos e excluídos. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • BAC: Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

 • PROBAS: Reso. pola que se modifica a Resolución do 15 de febreiro de 2021 pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización Ficheiro

20 de abril 2021
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional nas especialidades de acordeón, arpa, frauta travesa, fundamentos de composición, guitarra, piano, violín e linguaxe musical Ficheiro

19 de abril 2021
 • F.P.: Probas de acceso a ciclos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2021 Ficheiro

 • OPOS: Publicación da listaxe provisional de admitidos e excluídos no concurso oposición para o acceso ao corpo de IE, PES, profesores de EOI e profesores de APD, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de FP e corpo de mestres Ficheiro

15 de abril 2021
 • BOE: Reso. por la que se publica la Reso., por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de BAC para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2020-2021.Ficheiro

 • BOE: RD. 176/2021, por el que se establece el curso de especialización en Mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario y se fijan los aspectos básicos del currículo.Ficheiro

 • BOE: RD. 175/2021, por el que se establece el curso de especialización en Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias y se fijan los aspectos básicos del currículo. Ficheiro

 • ERASMUS: Nuevo programa de acreditaciones Erasmus 2021-2027. Ficheiro

 • PROXECTOS: VII Concurso de Traballo por Proxectos. Convocatoria 2020/2021. Ficheiro

 • BOLSA/ESO: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ESO, Organización e xestión comercial. Ficheiro

 • BOLSA/ESO: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ESO, Administración de empresas. Ficheiro

 • BOLSA/FP: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de PTFP, Procesos comerciais. Ficheiro

14 de abril 2021
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de ensino secundario, procesos e produtos en madeira e moble Ficheiro

13 de abril 2021
 • CXT ADULTOS: Publicación da resolución, adxudicación definitiva e lista de excluidos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e de PES, para cubrir prazas nos centros de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • CXT ORIENTACIÓN: Publicación da Resolución e adxudicación definitiva do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de ensino secundario, Matemáticas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de ensino secundario, Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos Ficheiro

12 de abril 2021
 • eTWINNING: Convocatoria premios nacionales eTwinning 2021 en las enseñanzas oficiales no universitarias Ficheiro

 • BOE/EXTERIORES: Reso. por la que se convocan plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2021-2022. Ficheiro

 • LETRAS GALEGAS: Resolución da convocatoria do concurso para a elaboración da exposición sobre Xela Arias, a autora homenaxeada o Día das Letras Galegas 2021 Ficheiro

 • BOLSA/APAS: Axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, para o ano 2021 Ficheiro

 • FP: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

 • PROGRAMAS: Convócase a centros docentes públicos de educación infantil, primaria, ESO, educación especial e FP para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2021/2022 Ficheiro

09 de abril 2021
 • BOE/FP: Reso. por la que se conceden plazas para la realización de cursos en línea para la formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional. Ficheiro

 • DOG: O. pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 Ficheiro

 • FP: Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2021 Ficheiro

08 de abril 2021
 • EXTERIOR: Fechas previstas en los concursos para la provisión de puestos de asesores técnicos y personal docente en el exterior Ficheiro

 • FP: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021 Ficheiro

 • BOLSA/FP: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións como profesor especialista nas ensinanzas do módulo profesional de “condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos” Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Ampliación da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • BAC: Relación definitiva de alumnado admitido e excluído na proba libre para a obtención do título de BAC +20 anos (2021)Ficheiro

 • FP: Aulas de emprendemento na FP. Convocatoria 2021 Ficheiro

07 de abril 2021
 • BORRADOR SELECCIÓN DIRECTORES: Borrador da orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos Ficheiro

 • DIRECCIÓN CENTROS EDUCATIVOS: Anteproxecto decreto de dirección de centros educativos Ficheiro

 • CALENDARIO ESCOLAR: Borrador calendario escolar curso 21/22 Ficheiro

 • MESA SECTORIAL: Convocatoria mesa sectorial de educación 13 de abril de 2021 Ficheiro

06 de abril 2021
 • MUFACE/BOE: Reso de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas para el curso 2020/2021 Ficheiro

 • CIRCOS: Convocatoria maestros en aulas itinerantes de circos. Curso 2021/2022 Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria de oposiciones de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas Formación Profesional en Canarias. Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria oposiciones Secundaria PTFP, EOI y otros cuerpos en Ceuta y Melilla. Ficheiro

 • OPOS: Convocadas oposiciones al cuerpo de profesores de música y artes escénicas en Andalucía Ficheiro

 • MUFACE: Becas de estudio para mutualistas y Becas "Legado Casado de la Fuente" para el curso 2020/2021. Ficheiro

 • DOG: Substitución dun membro no consello escolar de Galicia Ficheiro

 • AVALIACIÓN: Circular 2/2021 pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións. Ficheiro

05 de abril 2021
 • LOMLOE: Ante el desarrollo normativo de la LOMLOE Ficheiro

 • ESTADÍAS: Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • CUALE: Convocatoria para a autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • SECCIÓNS BILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURILINGÜÍSMO: Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURIBACH: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao BAC de especialización en idiomas (PluriBach), curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da E.I. curso 2021/2022 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros