OPOSICIÓNS 2018

 • 27-10-2017: Anuncio do conselleiro no Parlamento de Galicia Ficheiro

 • 23-11-2017: Informe da Mesa sectorial do conselleiro no Parlamento de Galicia Ficheiro

 • 23-11-2017: Último borrador modificación decreto 276 Ficheiro

 • 23-11-2017: Nuevos Temarios (no cambian hasta 2020) Ficheiro


  EOI

  MAESTROS

  PES

  PFTP

 • 31-01-2018 OPOS : Borrador da orde de convocatoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional,.... Ficheiro

 • 31-01-2018 Data de comezo das opos (segundo o borrador) o 23 de xuño ás 9 horas (acto de presentación).

 • 06-02-2018 MESA: Total de prazas por especialidade para as oposicións docentes 2018 Ficheiro

 • 21-03-2018 DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ficheiro

En Ourense, a 23 de noviembre de 2017
ANPE, Sindicato Independiente.

Campus Auriensis
Calendario Escolar