Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE

CONCURSOS DE TRASLADOS
Concurso Xeral de Traslados (CXT) Concurso de Adxudicación Destinos Provisionais (CADP)
FP/PT
EOI

 


ESPECIAL CADP 2020/2021
 • DOG: Convocatoria CADP 20/21

 • DOG: Orde que regula o procedemento (7 xuño 2018)

 • Prazos dende 30/06 ao 20/07 (aa.ii.)

 • Publicación da resolución provisional de persoal obrigado a concursar, e peroal excluído: 30/06 (poden non aparecer nin suprimidos nin desplados)

 • Publicación da resolución definitiva de persoal obrigado a concursar, e persoal excluído: 24/07

 • DATAS resolución provisional CADP: MESTRES (27/07) 2 días hábiles de reclamación

 • DATAS resolución provisional CADP: Resto corpos (31/07) ata o 3/09 reclamacións/renuncias.

 • DATAS resolución definitiva CADP: MESTRES (31/07)

 • DATAS resolución definitiva CADP: Resto corpos (10/09)

 • En ANPE Ourense axudámosche a cubrir o CADP. Lembrar que por mor do COVID-19 debes pedir cita.

 • ACCESO PARA CONCURSAR


Lexislación CXT
 • Decreto 140/2006 por el que se determinan criterio perda destino definitivo Ficheiro

 • RD 1364/2010 por el que se regula concurso de traslados de ámbito estatal (Derrogado disposición adicional quinta «Especialidades do Corpo de Mestres» e anexo III polo R.D. 1594/2011, de 4 de novembro. Ficheiro

 • Resolución da direccion xeral centros do 31 julio 2012 (DOG 9 agosto) Ficheiro

 • Texto refundido da leí 1/2008 función publica Ficheiro

 • LOE 2/2006 Ficheiro

 • LOMCE 8/2013 Ficheiro

 • RD 1594/2011 por la que se establecen las especialidades del cuerpo de maestros. Ficheiro

 • Orde do 18 de febreiro de 2011 polo que se establece o procedemento de acreditación de competencias de idiomas. Ficheiro

 • Orden ECD/2107/2012 de 27 de setiembre 2012, por las que se establecen normas procedimentales aplicables a concursos de traslado. Ficheiro

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros