Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Consultas Consellería de Educación
Lexislación
  • Addenda de interinos 2013 DOG nº 93 do 19 de maio de 2010 Ficheiro

  • DOG: ORDE pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF, do Acordo do 20 de xuño de 1995 sobre acceso á función pública docente en calidade de profesor interino ou substituto. Ficheiro

  • DOG.- Resolución pola que se dá publicidade ao texto refundido do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte ensinanzas distintas das universitarias. Ficheiro

  • Addenda de interinos 2013 DOG nº 93 do 19 de maio de 2010 Ficheiro

Bolsas de interinidades e substitucións
  • No seguinte enlace poderás acceder a tódalas bolsas convocadas a nivel nacional e internacional. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010