Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
XEFATURA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE OURENSE

Xefatura Territorial de Cultura, Educación e O.U.

Rúa Concello, 11

Ourense 32003

Tlfno. centralita 988.386604/05

Fax 988.386600

XEFA TERRITORIAL

D. María Luz Fernández Quintas

Tlfno. contacto 988.386601

xefe.territorial.ourense@edu.xunta.es

RECURSOS HUMANOS

D. Raquel Tourís Noriega

Tlfno. contacto 988.386787

Persoal Primaria Tlfno. contacto 988.386635

persoal.primaria.ourense@edu.xunta.es

Persoal Secundaria Tlfno. contacto 988.386634

persoal.secundaria.ourense@edu.xunta.es

SERVIZO DE RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

D. Elia Espiñeira Anta

Tlfno. contacto 988.386648

becas.ourense@edu.xunta.es

transporte.ourense@edu.xunta.es

SERVIZO XURDICO E TÉCNICO-ADMINSITRATICO, PROGRAMACIÓN E CONTRATACIÓN

D. Monserrat González Pérez

Tlfno. contacto 988.386653

contratacion.ourense@edu.xunta.es

centros.ourense@edu.xunta.es

NÓMINAS CENTROS PÚBLICOS

Tlfno. contacto 988.386630/32

nominas.ourense@edu.xunta.es

INFORMÁTICA

Tlfno. contacto 988.386627

informatica.ourense@edu.xunta.es

INSPECCIÓN

Inspector xefe: D.José Fisteos Suengas

Tlfno. contacto 988.386603

inspeccion.ourense@edu.xunta.es

Inspectora médico: D.Dolores Rivero Canitrot e D. Dolores

Tlfno. contacto 988.386603

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros