Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Bolsas curso 2018/2019
 • CONSULTA TÓDALAS OFERTAS DE TRABALLO DENDE ESTE ENLACE Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para as especialidades de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111). Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir como profesorado especialista no ciclo superior de audioloxía prótesica (591250). Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e... Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de mantemento de vehículos Ficheiro

 • Galicia: Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250) Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidade de informática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de literatura dramática Ficheiro

 • Andalucía: Convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo docentes en Andalucía Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés (590010) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para especialistas de nacionalidade estranxeira para impartir chinés Ficheiro

 • Galicia: Corrección de erros na apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións... Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P. de ensino secundario, especialidades de francés (590010), música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de P.T.F.P. , especialidades de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228). Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas para impartir docencia de Relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

 • Galicia: Publicación do baremo provisional e da relación provisional de excluídos de filosofía (590001) e de patronaxe e confección (591217) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas definitivas e baremo definitivo das listas de dramaturxia Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P.E.S., especialidade de filosofía e no corpo de P.T.F.P. , especialidade de patronaxe e confección Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática (594455) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia, especialidade de expresión corporal (594449) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas provisionais e baremo provisional das listas de dramaturxia Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446) Ficheiro

 • Marruecos: Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020. Ficheiro

 • Aragón: Bolsa del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Tuba (429) en Aragón Ficheiro

 • Exterior: Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2019-2020 Ficheiro

 • Galicia: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018/2019 do corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de F.P. Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade xaponés Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade chinés Ficheiro

 • Galicia: Listaxe do baremo provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas nas listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicas Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004) ​ Ficheiro

 • Aragón: Ampliación listas en la especialidad de Música del cuerpo de profesores de enseñanzas medias​ Ficheiro

 • Euskadi: Apertura de listas extraordinarias de candidatas y candidatos a sustituciones en centros públicos, Especialidad de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Medios Informáticos: Diseño Gráfico. ​ Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​ Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013) Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

Bolsas curso 2017/2018
 • CONSULTA TÓDALAS OFERTAS DE TRABALLO DENDE ESTE ENLACE Ficheiro

 • Galicia: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade matemáticas Ficheiro

 • Galicia: Listaxe provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos (590124), de instalacións electrotécnicas (591206) e especialidades de italiano (592012) Ficheiro

 • Galicia: Convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes en Canarias. Ficheiro

 • Canarias: Convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes en Canarias. Ficheiro

 • Ceuta y Melilla: Convocatoria de bolsa extraordinaria de varias especialidades de Secundaria: FOL, Francés y Economía en Ceuta y Melilla. Ficheiro

 • Melilla: Ampliación de listas de las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Biología y Geología del cuerpo de Secundaria Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de francés; cociña e pastelaría, equipos electrónicos e mecanizado e mantemento de máquinas; italiano e portugués; e piano, trompa, trompeta e linguaxe musical. Ficheiro

 • Navarra: Apertura de nuevas listas específicas de varias epecialidades (Maestros, Secundaria, E.O.I. y F.P.). Ficheiro

 • Galicia: Publicación de puntuacions definitivas e a listaxe definitiva de excluídos de Chinés e Xaponés, Viola da Gamba e Deseño de Moda Ficheiro

 • Galicia: Listaxes provisionais e relacións de persoas excluídas das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de EOI (Chinés e Xaponés), no corpo de música e artes escénicas, (Viola da Gamba) e no corpo de artes plásticas e deseño (Deseño... Ficheiro

 • Andalucía: Ampliación de listas en Secundaria e outros corpos Ficheiro

 • Castela A Mancha: Convocatoria proceso para ampliación de la bolsa de trabajo de distintas especialidades correspondientes a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. Ficheiro

 • Galicia: Elaboración das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de EOI (Chinés e Xaponés), no corpo de música e artes escénicas, (Viola da Gamba) e no corpo de artes plásticas e deseño (Deseño de Moda Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010