Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"

Noticias do ano Anterior>>

09 de abril 2021
 • BOE/FP: Reso. por la que se conceden plazas para la realización de cursos en línea para la formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional. Ficheiro

 • DOG: O. pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 Ficheiro

 • FP: Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2021 Ficheiro

08 de abril 2021
 • EXTERIOR: Fechas previstas en los concursos para la provisión de puestos de asesores técnicos y personal docente en el exterior Ficheiro

 • FP: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021 Ficheiro

 • BOLSA/FP: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións como profesor especialista nas ensinanzas do módulo profesional de “condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos” Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Ampliación da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • BAC: Relación definitiva de alumnado admitido e excluído na proba libre para a obtención do título de BAC +20 anos (2021)Ficheiro

 • FP: Aulas de emprendemento na FP. Convocatoria 2021 Ficheiro

07 de abril 2021
 • BORRADOR SELECCIÓN DIRECTORES: Borrador da orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos Ficheiro

 • DIRECCIÓN CENTROS EDUCATIVOS: Anteproxecto decreto de dirección de centros educativos Ficheiro

 • CALENDARIO ESCOLAR: Borrador calendario escolar curso 21/22 Ficheiro

 • MESA SECTORIAL: Convocatoria mesa sectorial de educación 13 de abril de 2021 Ficheiro

06 de abril 2021
 • MUFACE/BOE: Reso de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas para el curso 2020/2021 Ficheiro

 • CIRCOS: Convocatoria maestros en aulas itinerantes de circos. Curso 2021/2022 Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria de oposiciones de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas Formación Profesional en Canarias. Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria oposiciones Secundaria PTFP, EOI y otros cuerpos en Ceuta y Melilla. Ficheiro

 • OPOS: Convocadas oposiciones al cuerpo de profesores de música y artes escénicas en Andalucía Ficheiro

 • MUFACE: Becas de estudio para mutualistas y Becas "Legado Casado de la Fuente" para el curso 2020/2021. Ficheiro

 • DOG: Substitución dun membro no consello escolar de Galicia Ficheiro

 • AVALIACIÓN: Circular 2/2021 pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións. Ficheiro

05 de abril 2021
 • LOMLOE: Ante el desarrollo normativo de la LOMLOE Ficheiro

 • ESTADÍAS: Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • CUALE: Convocatoria para a autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • SECCIÓNS BILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURILINGÜÍSMO: Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURIBACH: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao BAC de especialización en idiomas (PluriBach), curso 2021/2022 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da E.I. curso 2021/2022 Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros