Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"

Noticias do ano Anterior>>

31 de xullo de 2020
 • CADP: Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2020/21 Ficheiro

 • MÚSICA: Corrección de erros da listaxe definitiva de alumnado admitido nos conservatorios superiores de música de Galicia Ficheiro

 • CONTRATOS ROGRAMA: Resolución do 30 de xullo de 2020 pola que se regulan os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2020/21 Ficheiro

 • ARCO: Resolución do 30 de xullo de 2020 para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación (ARCO) dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria, durante o curso 2020/21 Ficheiro

 • SAÚDE: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde para o vindeiro curso académico 2020/21 Ficheiro

30 de xullo de 2020
 • COVID-19: Medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da EI, EP, ESO e bacharelato Ficheiro

28 de xullo de 2020
 • ARTES: Publicada a asignación definitiva de prazas para cursar os ciclos formativos de grao superior das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o vindeiro ano académico 2020-21 Ficheiro

27 de xullo de 2020
 • CADP: Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2020/21 Ficheiro

24 de xullo de 2020
 • VACANTES: Proposta de vacantes para a provincia de Ourense para o curso 2020-2021 Ficheiro

 • CADP: Resolución pola que se fan públicas as relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2020/2021 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Actividades de formación para profesorado de formación profesional. Setembro de 2020 Ficheiro

 • CUALE: Listaxe definitiva de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

23 de xullo de 2020
 • ARTES: Cualificacións provisionais das probas específicas para o acceso aos ciclos de grao superior de Artes plásticas e deseño para o curso 2020-21 Ficheiro

 • CONSERVATORIOS: Listaxe definitiva de alumnado admitido nos conservatorios superiores de música de Galicia Ficheiro

 • ESAD: Listaxe definitiva de alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia Ficheiro

 • COVID-19: Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 Ficheiro

22 de xullo de 2020
 • ANPE exige al gobierno que garantice el mantenimiento de Muface y la actual cobertura sanitaria que se presta a los funcionarios Ficheiro

 • BOE/BECAS: RD. por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 y se modifica parcialmente el RD 1721/2007,por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Ficheiro

 • PREMIOS/BAC: Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/2020 Ficheiro

 • PROGRAMAS: Resolución provisional dos centros seleccionados no programa “Educación Responsable: Programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2020/21 Ficheiro

 • FP: Formación Profesional dual. Prazas vacantes. Curso 2020-2021 Ficheiro

 • FP: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

 • ESPECIAL: Publicación das cualificacións definitivas nas probas específicas para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens culturais para o curso 2020-2021 Ficheiro

 • FP: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2020/2021 Ficheiro

 • FP: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2020/2021 Ficheiro

20 de xullo de 2020
 • DOG: Convocatoria de axudas fondo acciona social (FAS) para axudas a persoas con discapacidade. Ficheiro

 • FP: Formación Profesional Dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Curso 2020-2021 Ficheiro

 • ESPECIAL: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas ás probas de acceso de ensinanzas deportivas 2020/21 Ficheiro

17 de xullo de 2020
 • SAÚDE: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión Ficheiro

15 de xullo de 2020
 • SUBSTITUTOS: Apertura do prazo para realizar as solicitudes de prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos. (prazo comprendido entre o día 16 de xullo ao 17 de agosto de 2020) Ficheiro

 • CUALE: Listaxe provisional de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PERMUTAS: Apertura do prazo para realizar as solicitudes para solicitar intercambios provisionais de prazas de persoal docente. Ficheiro

 • FP: Formación Profesional Dual. Convocatoria 2020. Listaxes definitivas de solicitudes Ficheiro

 • AXUDAS/MUFACE: BOE Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2020. Ficheiro

 • CATEDRAS/ERROS: DOG Corrección de erros pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos. Ficheiro

14 de xullo de 2020
 • PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIOS PARA O CURSO 2020-2021 Ficheiro

 • MESA SECTORIAL: Convocada mesa sectoriaal para o xoves día 16 de xullo ás 11:30 co único punto da orde do día proxecto de protocolo de adaptación ao contecto COVID-19 para curso 2020-2021

 • PLAMBE: Resolución provisional da convocatoria do PLAMBE en centros públicos para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PREMIOS: Convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018/2019 nas universidades do SUG Ficheiro

13 de xullo de 2020
 • BOE: Resolución por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente. Ficheiro

 • PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas as probas de acceso de ensinanzas deportivas para o curso 2020/21 Ficheiro

 • FP: Proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2020/2021 Ficheiro

10 de xullo de 2020
 • FORMACIÓN: Convocada a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2020/2021 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Cursos de especialización de formación profesional. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2020-2021 Ficheiro

 • ACCESO: Publicación das cualificacións definitivas nas probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021 Ficheiro

9 de xullo de 2020
 • E. ARTES: Relación definitiva de persoas inscritas para as probas de acceso de Artes plásticas e Deseño para o curso 2020-21 Ficheiro

 • F.P.: Formación Profesional Dual. Convocatoria 2020. Listaxes provisionais de solicitudes Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

8 de xullo de 2020
 • COVID-19: Revista Dixital. Especial COVID-19Ficheiro

 • PREMIOS FP: Convocatoria dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19Ficheiro

 • BAC ARTÍSTICA:>Publicación das cualificacións provisionais das probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021Ficheiro

 • PROXECTOS: Publicados os listados provisionais de admitidos e excluídos de grupos de referencia competitiva, de grupos con potencial de crecemento, e de proxectos de excelencia para o 2020Ficheiro

03 de xullo de 2020
 • PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de arte dramática para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de música para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • CONCILIA: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o vindeiro curso académico 2020/21 Ficheiro

01 de xullo de 2020
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de mestres/as (597) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño (595), especialidade de volume (525) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004), inglés (592011), italiano (592012) e xaponés (592013) Ficheiro

 • DOG: ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591) Ficheiro

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros