Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

30 de marzo de 2020
 • AXUDAS: Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19 Ficheiro

30 de marzo de 2020
 • AXUDAS: Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19 Ficheiro

29 de marzo de 2020
 • BOE: Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Ficheiro

21 de marzo de 2020
 • BOE: Adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional Ficheiro

 • MUFACE: Prestaciones de MUFACE en estado de alarma Ficheiro

20 de marzo de 2020
 • CXT: Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

19 de marzo de 2020
 • BOE: Orden por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020, y se modifica la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. Ficheiro

18 de marzo de 2020
 • DOG: Resolución, da Dirección X. de Centros e RR.HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ficheiro

 • DOG: Resolución, da Dirección X. de Centros e RR.HH., pola que se fai publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura de departamento de orientación, convocado pola Orde do 8 de outubro de 2019. Ficheiro

16 de marzo de 2020
 • BOLSA: Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

13 de marzo de 2020
 • DOG: Concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2020 Ficheiro

10 de marzo de 2020
 • CATEDRAS: Listaxe de prazas de Cátedras por especialidade proposta pola administración na mesa de hoxe día 10-03-2020 Ficheiro

09 de marzo de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de interinidades e substitucións para docencia no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos de sistemas enerxéticos Ficheiro

 • DOG: Regulación das situacións persoais especiais por motivos de saúde da adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal dos corpos docentes e do persoal laboral docenteFicheiro

05 de marzo de 2020
 • BORRADOR: Borrador da orde de Dirección Ficheiro

 • BORRADOR: Borrador da orde de Cátedras Ficheiro

18 de febreiro de 2020
 • MESA: Resumo da mesa sectorial do día 18-02-2020 Ficheiro

13 de febreiro de 2020
12 de febreiro de 2020
 • F.P.: Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

11 de febreiro de 2020
 • FORMACIÓN: Relación provisional de persoas seleccionadas para a participación no curso de especialización en educación emocional Ficheiro

 • ANPA: Axudas para ANPA destinadas a actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero Ficheiro

10 de febreiro de 2020
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades no corpo de PES especialidade de navegación e instalacións mariñas, de sistemas electrónicos, de sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de PTs, especialidade de equipos electrónicos, de instalacións.... Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424) Ficheiro

 • PREMIOS: Resolución pola que se convocan os premios de Excelencia FP dual de Galicia e se crea o selo Empresa colaboradora de FP dual ) Ficheiro

06 de febreiro de 2020
 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

05 de febreiro de 2020
 • BACHAREL: Convocada a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2020 Ficheiro

 • ESO: Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2020 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir as especialidades de cociña, pastelaría e soldadura Ficheiro

 • BOLSA: Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020 Ficheiro

04 de febreiro de 2020
 • ARCO: Resolución provisional dos centros seleccionados para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria, en réxime de concorrencia competitiva,cofinanciado polo FSE Ficheiro

 • ADMISIÓN: Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia de alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir as especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

31 de xaneiro de 2020
 • ADMISIÓN: Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • E. EMOCIONAL: Convocadas prazas destinadas ao profesorado de centros docentes públicos para a realización dun curso de especialización en educación emocional Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2020 Ficheiro

30 de xaneiro de 2020
 • BORRADOR: Borrador da aorde de humanitarias Ficheiro

 • MESA: Orde do día da Mesa Sectorial prevista para o 04-02-2020 Ficheiro

29 de xaneiro de 2020
 • CXT: Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

27 de xaneiro de 2020
 • DOG: Procedemento de expedición da certificación da formación de nivel básico en Prevención de Riscos Laborais para o alumnado FP de Galicia Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

22 de xaneiro de 2020
 • CXT: Publicadas as puntuación provisionais do baremo do cxt, para consultar e reclamar o baremo hai que entrar en www.edu.xunta.es/cxt e validarse.
  Premer na opción Participación a continuación Reclamar baremo

21 de xaneiro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir a especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • BOLSA: Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir as especialidades de cociña, pastelaría e soldadura Ficheiro

 • BOLSA: Corrección de erros á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán Ficheiro

20 de xaneiro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés Ficheiro

09 de xaneiro de 2020
 • PFPP: Resolución da convocatoria da selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2019/2020 Ficheiro

31 de decembro de 2019
 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

30 de decembro de 2019
 • BOE: Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los Anexos I, II y III, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE... Ficheiro

27 de decembro de 2019
 • DOG: LEI de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. Ficheiro

23 de decembro de 2019
 • BOLSA: Listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • BIBLIOTECA: Relación de centros adscritos ás iniciativas de Voluntariado na biblioteca escolar (secundaria) e Voluntariado de Lectura-A (primaria) para o curso 2019/2020 Ficheiro

19 de decembro de 2019
 • ARCO: Accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Ficheiro

17 de decembro de 2019
 • ALERTA: Alerta de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 100km/h durante o día 18 de decembro na totalidade da provincia da Coruña e Pontevedra, a Mariña de Lugo e noroeste e montaña de Ourense Ficheiro

 • BOLSA: Resolución definitiva dos centros seleccionados que participarán no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» para o curso 2019/2020 Ficheiro

16 de decembro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de informática (590107) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • BOLSA: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • CLUBES LECTURA: Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020 Ficheiro

11 de decembro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo,... Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

 • DOG: Orde relativa ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación Ficheiro

05 de decembro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas na especialidade de instrumentos históricos de corda fretada Ficheiro

04 de decembro de 2019
 • DOG: Orde pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino público convocada para o día 12 de decembro de 2019. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010