Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

20 de xuño de 2018
 • DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

18 de xuño de 2018
 • OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • MATERIAS: Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato: borrador das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI" Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19. Ficheiro

15 de xuño de 2018
 • FORMACIÓN: Convocatoria de plans de formación permanente do profesorado que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2018/2019 Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Listaxe provisional de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde (2018) Ficheiro

14 de xuño de 2018
 • DOG: Orden por la que se dictan normas para la adjudicación de destino provisional entre el personal docente perteneciente a los cuerpos de inspectores de Educación, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de F.P. ... Ficheiro

13 de xuño de 2018
 • OPOS: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, profesores de EOI, de ingreso ao corpo de PT de FP, mestres e novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • DOG: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería Ficheiro

 • DOG: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxe provisional de cualificacións. Convocatoria 2018 Ficheiro

 • DOG: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • PROXECTA: Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017 Ficheiro

11 de xuño de 2018
 • CUALE: Aberto o prazo para realizar a memoria do programa CUALE 2017/2018 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • ARTES: Listaxe provisional de persoas admitidas ás probas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación (2018) Ficheiro

 • STEM: Convocatoria para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2018 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO Ficheiro

 • MAKER: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • BILINGÜES: Aberto o prazo para realizar a memoria do programa de Seccións Bilingües 2017/2018 Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017 Ficheiro

 • CALENDARIO: Calendario escolar 2018/2019 Ficheiro

07 de xuño de 2018
 • OPOS: Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • OPOS: Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • DOG: Orde do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week Ficheiro

 • PIALE: Orde do 30 de maio de 2018 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE Ficheiro

06 de xuño de 2018
 • OPOS: Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocados pola Orde do 20 de marzo de 2018 Ficheiro

05 de xuño de 2018
 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario... Ficheiro

 • CONVENIOS: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • MESA: Orde do día da Mesa Sectorial Docente non Universitaria Ficheiro

28 de maio de 2018
 • OPOS: Como reclamar á lista de excluidos e á non aparaición en ningunha das listas Ficheiro

 • DOG: Públicación da composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. Ficheiro

 • DOG: Públicación da composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. Ficheiro

25 de maio de 2018
 • BOLSA: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

23 de maio de 2018
 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2017/2018 Ficheiro

22 de maio de 2018
 • OPOS: Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído do concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • FONDO LIBROS: Anexos I e II do procedemento ED330B relativos ao fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018 Ficheiro

21 de maio de 2018
 • DOG: Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

16 de maio de 2018
 • MESA: Informe da Mesa Sectorial de homologación retributiva envio informe da mesma. Quedamos emprazados novamente para o vindeiro martes 22 de maio ás 11:30 horas. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade matemáticas Ficheiro

14 de maio de 2018
 • DOG: Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo Ficheiro

11 de maio de 2018
 • BOLSA: Listaxe provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

9 de maio de 2018
 • MESA: Orde do día da mesa sectorial do martes 15 de maio de 2018 Ficheiro

 • DOG: Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia Ficheiro

8 de maio de 2018
 • EDUEXCHANGES: Listaxe provisional de centros admitidos da convocatoria para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Nomeamento dos membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2018/19 Ficheiro

7 de maio de 2018
 • DOG: Corrección de erros da orde pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música Ficheiro

4 de maio de 2018
 • CALENDARIO: Borrador do calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2018/19. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación. Ficheiro

3 de maio de 2018
 • DOG: CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de E.O.I. e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres,... Ficheiro

 • DOG: Modificación da Orde de 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización de alumnado de atención preferente Ficheiro

2 de maio de 2018
 • CADP: BORRADOR da orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria, especialidade relixión evanxélica Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010