Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

18 de xaneiro de 2019
 • DOG: Orde pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. Ficheiro

17 de xaneiro de 2019
 • OPOS: Borrador da pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I., ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ... e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • BOLSA: Borrador da convocatoria dun procedemento para a elaboración dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004). Ficheiro

14 de xaneiro de 2019
 • INNOVACIÓN: Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia Ficheiro

11 de xaneiro de 2019
 • CONVERSA: Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2019/2020. Centros públicos Ficheiro

 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019 Ficheiro

08 de xaneiro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446) Ficheiro

 • DOG: Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

04 de xaneiro de 2019
 • LECTURA: Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019 Ficheiro

19 de deccembro de 2018
 • DIRECIÓN: Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

18 de deccembro de 2018
 • BOLSA: Marruecos. Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020. Ficheiro

 • BOLSA: Bolsa del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Tuba (429) en Aragón Ficheiro

 • BOLSA: Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2019-2020 Ficheiro

17 de deccembro de 2018
 • FESTIVOS: Calendario laboral da provincia de Ourense para 2019. Ficheiro

14 de deccembro de 2018
 • COMPETENCIAS: Publicada a Orde pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Ficheiro

13 de deccembro de 2018
 • CONCURSOS: Resolución do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos Ficheiro

 • CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial para o ano 2019. Ficheiro

12 de deccembro de 2018
 • VACANTES: Relación provisional de vacantes. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010