Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

14 de setembro de 2018
 • CADP: Corrección de erros da Adxudicación de destino provisional para o curso académico 18/19, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,.. Ficheiro

11 de setembro de 2018
 • CADP: Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos... Ficheiro

10 de setembro de 2018
 • EDUEMPRENDE: Convocatorias dos programas do Plan Eduemprende dirixidos a alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e F.P. 18/19 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Listaxe definitiva de centros admitidos para o curso 18/19 Ficheiro

 • PLURIBACH: Listaxe definitiva de centros admitidos para o curso 18/19 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 18/19 Ficheiro

 • BILINGÜES: Listaxe definitiva de novas Seccións Bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 18/19 Ficheiro

 • CUALE: Listaxe definitiva dos centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 18/19 Ficheiro

 • PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 18/19 Ficheiro

06 de setembro de 2018
 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019 Ficheiro

 • CADP: Adxudicación definitiva de destinos provisionais do corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2018/2019. Ficheiro

23 de agosto de 2018
 • DOG: Orde pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades ... Ficheiro

20 de agosto de 2018
 • DOG: Resolución da D. X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, ... Ficheiro

16 de agosto de 2018
 • CADP: Modificación das instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola resolución do 18 de xuño de 2018 Ficheiro

13 de agosto de 2018
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

09 de agosto de 2018
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

 • INTERCAMBIOS: Bolsa pola que se pode solicitar intercambiar o destino para o profesorado de educación infantil e primaria (curso 2018/2019) Ficheiro

07 de agosto de 2018
 • DOG: Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/2019 Ficheiro

03 de agosto de 2018
02 de agosto de 2018
 • CADP: Adxudicación provisional de destinos provisionais entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ...,para o curso 2018/2019 Ficheiro

01 de agosto de 2018
 • STEMBACH: Resolución provisional de 31 de xullo de 2018, centros autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2018/19 Ficheiro

 • DOG: Adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva Ficheiro

 • DOG: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010