Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"

Noticias do ano Anterior>>

9 de xullo de 2020
 • DOG: Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

8 de xullo de 2020
 • COVID-19: Revista Dixital. Especial COVID-19Ficheiro

 • PREMIOS FP: Convocatoria dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19Ficheiro

 • BAC ARTÍSTICA:>Publicación das cualificacións provisionais das probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021Ficheiro

 • PROXECTOS: Publicados os listados provisionais de admitidos e excluídos de grupos de referencia competitiva, de grupos con potencial de crecemento, e de proxectos de excelencia para o 2020Ficheiro

03 de xullo de 2020
 • PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de arte dramática para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de música para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • CONCILIA: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o vindeiro curso académico 2020/21 Ficheiro

01 de xullo de 2020
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de mestres/as (597) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño (595), especialidade de volume (525) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004), inglés (592011), italiano (592012) e xaponés (592013) Ficheiro

 • DOG: ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591) Ficheiro

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros