Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"

Noticias do ano Anterior>>

24 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, lingua castelá e literatura Ficheiro

23 de novembro de 2020
 • FP: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2019-2020. Resolución de avaliación Ficheiro

 • DOG: Composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente Ficheiro

 • ERASMUS+: Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas nas axudas de mobilidade complementarias no marco do programa Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 Ficheiro

 • PREMIOS: XV Premios á excelencia musical Mans Futuro 2020 Ficheiro

20 de novembro de 2020
 • CONTRATOS PROGRAMA: Publicación da Resolución provisional de centros seleccionados e actuacións concedidas da convocatoria de contratos-programa 2020/21 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, organización e proxectos de fabricación mecánica Ficheiro

 • DOG: Creación das comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19 Ficheiro

19 de novembro de 2020
 • FP: Instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Lingua estranxeira francés (597033) Ficheiro

 • FORMACIÓN: Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21 Ficheiro

18 de novembro de 2020
 • BOLSA: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe (597037) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de filosofía Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de asesoría e procesos de imaxe persoal Ficheiro

 • INTERINOS BORRADOR: Instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria Ficheiro

17 de novembro de 2020
 • BOLSA: Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de fabricación e instalación de carpintería e moble Ficheiro

16 de novembro de 2020
 • COVID: Creación do Grupo Técnico Covid19 no ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ficheiro

12 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés Ficheiro

 • DOG: Concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico 2019/20 Ficheiro

11 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de peiteado Ficheiro

10 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de percusión Ficheiro

 • BOLSA: Publicación definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036) Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de percusión Ficheiro

 • BOLSA: Publicación definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036) Ficheiro

09 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrónicos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de Sistemas electrotécnicos e automáticos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de equipos electrónicos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de instalacións electrotécnicas Ficheiro

 • EDUEMPRENDE: Resolución pola que se regula a convocatoria dos programas Eduemprende 2020-2021 Ficheiro

06 de novembro de 2020
 • ERASMUS+: Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas nas axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, Organización e proxectos de fabricación mecánica Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de fútbol Ficheiro

05 de novembro de 2020
 • COVID-19: Procedemento de xestión de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital. Plan de ensino virtual ante a Covid-19 Ficheiro

 • COVID-19: Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19 Ficheiro

 • BOLSA: Actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 e protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares nos centros de ensino non universitario Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de latín Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de grego Ficheiro

03 de novembro de 2020
 • PRACTICUM: Publicación da selección definitiva de docentes para a titorización do curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico de FP Ficheiro

 • PLANS PECHES: Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches Ficheiro

 • HORARIOS: Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas Ficheiro

02 de novembro de 2020
 • CXT: Proposta inicial de vacantes na provincia de Ourense para o concurso de traslados
  MESTRES
  SECUNDARIA, FP,...

 • GALEGO: Convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2020 Ficheiro

30 de outubro de 2020
 • ARCO: Publicación da Resolución definitiva de centros admitidos e excluídos na Iniciativa Arco 2020/21 Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

29 de outubro de 2020
 • CLUBES LECTURA: Convocatoria de Clubs de Lectura para centros públicos de ensino secundario de Galicia. Curso 2020/21 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036) Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de soldadura Ficheiro

28 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, procesos diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, cociña e pastelaría Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, patronaxe e confección Ficheiro

27 de outubro de 2020
 • PRACTICUM: Publicación da listaxe definitiva de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2020/21 Ficheiro

26 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

23 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de matemáticas Ficheiro

 • INSTRUCIÓNS MAIORES 16: Resolución do 23 de outubro de 2020, pola que se ditan instrucións para permitir a saída do recinto escolar do alumnado maior de 16 anos nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 Ficheiro

 • PREMIOS: Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e excluído dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

22 de outubro de 2020
 • DIRECIÓN: Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2020 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

 • ARCO: Publicación da Resolución provisional de centros seleccionados e excluídos da Iniciativa Arco 2020/21 Ficheiro

 • CONSELLO ESCOLAR: Publicación da Resolución do 22 de outubro de 2020, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

21 de outubro de 2020
 • BOLSA: Publicación da resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da Resolución do 13 de outubro de 2020, pola que se habilita o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes... Ficheiro

 • FP: Publicación da selección provisional de docentes para a titorización do prácticum de máster do profesorado técnico de FP Ficheiro

20 de outubro de 2020
 • CLUB CIENCIA: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Ciencia 2020/21 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Resolución provisional de centros admitidos en Introdución á robótica educativa en primaria 2020/21 Ficheiro

 • DOG: Publicación da resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

19 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de FP, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de informática Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia especialidade de fagot Ficheiro

 • BOLSA: Publicación do procedemento para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade fútbol Ficheiro

16 de outubro de 2020
 • CLUB LETRAS: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Letras 2020/21 Ficheiro

14 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de lingua galega Ficheiro

 • PRACTICUM: Publicación da listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2020/21 Ficheiro

 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2020-2021Ficheiro

 • BIBLIOTECA CREATIVA: Resolución da convocatoria do programa BIBLIOTECA CREATIVA para o curso 2020/21Ficheiro

13 de outubro de 2020
 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de E.O.I. Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, mantemento de vehículos. Ficheiro

09 de outubro de 2020
 • CRD: Listaxes coas puntuacións definitivas das persoas admitidas e excluídas, período extraordinario, das prazas nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/2021 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, Organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

08 de outubro de 2020
 • DOG: RESOLUCIÓN pola que se anuncia a exposición das listas provisionais de axudas aprobadas e denegadas do fondo de acción social do exercicio económico de 2019, relativas á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia, convocadas pola Resolución do 10 de xullo de 2020 Ficheiro

 • DOG: Publicación da Resolución do 30 de setembro de 2020, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • DOG: Publicación da composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

07 de outubro de 2020
 • PREMIOS: Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de FP, Sistemas e Aplicacións informáticas Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade Informática Ficheiro

06 de outubro de 2020
 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia especialidade de fagot Ficheiro

05 de outubro de 2020
 • PROXECTA: Resolución pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ficheiro

 • CONTRATOS-PROGRAMA: Ampliación do prazo de participación na convocatoria de contratos-programa 2020/21 ata o martes 13 de outubro de 2020 Ficheiro

02 de outubro de 2020
 • MESA: Mesa sectorial docente non universitaria que terá lugar o martes 6 de outubro de 2020 ás 10.30 h
  Convocatoria
  Borrador interinos
  Borrador CXT 20/21

 • DOG: ORDEN sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Ourense Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2020/21 entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ... Ficheiro

01 de outubro de 2020
 • DOG: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2020/21 entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ... Ficheiro

30 de setembro de 2020
 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, Francés Ficheiro

28 de setembro de 2020
 • ARCO: Publicación da modificación da Resolución da convocatoria da Iniciativa Arco 2020/21 Ficheiro

 • UNIDADES: Publicación da relación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial habilitadas en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • STEMBACH: Resolución definitiva de centros autorizados para impartir o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach) durante o curso 2020/21 Ficheiro

 • CLUB CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2020/21 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2020/21 Ficheiro

23 de setembro de 2020
 • COVID-19: Actualización do protocolo de centros e novos protocolos específicos ante a Covid 19 Ficheiro

22 de setembro de 2020
 • ESO: Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2020) Ficheiro

 • DOG: Normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 23 de setembro de 2020 Ficheiro

21 de setembro de 2020
 • SAÚDE: Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021 Ficheiro

 • DOG: Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia Ficheiro

18 de setembro de 2020
 • CADP: Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2020/21 Ficheiro

15 de setembro de 2020
 • ARTES: Asignación de prazas para ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño para o curso 2020-21. Convocatoria extraordinaria Ficheiro

 • PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, para o... Ficheiro

04 de setembro de 2020
 • BOLSA: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

01 de setembro de 2020
 • PLAMBE: Resolución definitiva do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21 Ficheiro

28 de agosto de 2020
 • DOG: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2020/21 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

25 de agosto de 2020
 • CADP: Instrucións para o toma de posesión do persoal docente adxudicado (Mestres) Ficheiro

21 de agosto de 2020
 • DOG: Corrección erros: Resolución pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. Ficheiro

 • ANPE exige al gobierno que garantice el mantenimiento de Muface y la actual cobertura sanitaria que se presta a los funcionarios Ficheiro

 • Por tu salud, por tu escuela. Sí, a la enfermer@ escolar. Ficheiro

20 de agosto de 2020
 • PREMIOS: Resolución pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia Ficheiro

 • MUFACE/AXUDAS: Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan ayudas asistenciales para el año 2020. Ficheiro

19 de agosto de 2020
 • FP: Publicadas as listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 Ficheiro

17 de agosto de 2020
 • FP: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2020/21 Ficheiro

12 de agosto de 2020
 • Catálogo: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de EI, EP e EE Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación Ficheiro

7 de agosto de 2020
 • OPOS: Publicada a orde pola que se modifica a orde pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs... Ficheiro

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros