Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"

Noticias do ano Anterior>>

22 de setembro de 2020
 • ESO: Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2020) Ficheiro

 • DOG: Normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 23 de setembro de 2020 Ficheiro

21 de setembro de 2020
 • SAÚDE: Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021 Ficheiro

 • DOG: Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia Ficheiro

18 de setembro de 2020
 • CADP: Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2020/21 Ficheiro

15 de setembro de 2020
 • ARTES: Asignación de prazas para ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño para o curso 2020-21. Convocatoria extraordinaria Ficheiro

 • PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, para o... Ficheiro

04 de setembro de 2020
 • BOLSA: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

01 de setembro de 2020
 • PLAMBE: Resolución definitiva do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21 Ficheiro

28 de agosto de 2020
 • DOG: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2020/21 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

25 de agosto de 2020
 • CADP: Instrucións para o toma de posesión do persoal docente adxudicado (Mestres) Ficheiro

21 de agosto de 2020
 • DOG: Corrección erros: Resolución pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. Ficheiro

 • ANPE exige al gobierno que garantice el mantenimiento de Muface y la actual cobertura sanitaria que se presta a los funcionarios Ficheiro

 • Por tu salud, por tu escuela. Sí, a la enfermer@ escolar. Ficheiro

20 de agosto de 2020
 • PREMIOS: Resolución pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia Ficheiro

 • MUFACE/AXUDAS: Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan ayudas asistenciales para el año 2020. Ficheiro

19 de agosto de 2020
 • FP: Publicadas as listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 Ficheiro

17 de agosto de 2020
 • FP: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2020/21 Ficheiro

12 de agosto de 2020
 • Catálogo: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de EI, EP e EE Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación Ficheiro

7 de agosto de 2020
 • OPOS: Publicada a orde pola que se modifica a orde pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs... Ficheiro

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros