Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

19 de febreiro de 2019
 • DOG: Resolución da S.X. de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 Ficheiro

15 de febreiro de 2019
 • EDUEXCHANGES: Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • BOLSA: Corrección de erros na apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións... Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

14 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P. de ensino secundario, especialidades de francés (590010), música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de P.T.F.P. , especialidades de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228). Ficheiro

11 de febreiro de 2019
 • ADMISIÓN: Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020 Ficheiro

08 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia de Relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

07 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Publicación do baremo provisional e da relación provisional de excluídos de filosofía (590001) e de patronaxe e confección (591217) Ficheiro

06 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas definitivas e baremo definitivo das listas de dramaturxia Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460) Ficheiro

02 de febreiro de 2019
 • EXPEDIENTE: Apertura de prazo para a actualización do expediente por parte do profesorado Ficheiro

 • CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución definitiva dos centros seleccionados e non seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/2019 Ficheiro

01 de febreiro de 2019
 • CXT: Publicación das listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso xeral de traslados para o ano 2019 Ficheiro

31 de xaneiro de 2019
 • ADMISIÓN: Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Currículo dos ciclos de grao superior correspondentes ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas e ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas Ficheiro

22 de xaneiro de 2019
 • OPOS: Distribución de prazas por especialidades e corpos da oferta de emprego público docente en Galicia para o ano 2019 Ficheiro

18 de xaneiro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P.E.S., especialidade de filosofía e no corpo de P.T.F.P. , especialidade de patronaxe e confección Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática (594455) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia, especialidade de expresión corporal (594449) Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas provisionais e baremo provisional das listas de dramaturxia Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. Ficheiro

17 de xaneiro de 2019
 • OPOS: Borrador da pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I., ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ... e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • BOLSA: Borrador da convocatoria dun procedemento para a elaboración dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004). Ficheiro

14 de xaneiro de 2019
 • INNOVACIÓN: Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia Ficheiro

11 de xaneiro de 2019
 • CONVERSA: Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2019/2020. Centros públicos Ficheiro

 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019 Ficheiro

08 de xaneiro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446) Ficheiro

 • DOG: Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

04 de xaneiro de 2019
 • LECTURA: Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019 Ficheiro

19 de deccembro de 2018
 • DIRECIÓN: Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

18 de deccembro de 2018
 • BOLSA: Marruecos. Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020. Ficheiro

 • BOLSA: Bolsa del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Tuba (429) en Aragón Ficheiro

 • BOLSA: Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2019-2020 Ficheiro

17 de deccembro de 2018
 • FESTIVOS: Calendario laboral da provincia de Ourense para 2019. Ficheiro

14 de deccembro de 2018
 • COMPETENCIAS: Publicada a Orde pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Ficheiro

13 de deccembro de 2018
 • CONCURSOS: Resolución do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos Ficheiro

 • CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial para o ano 2019. Ficheiro

12 de deccembro de 2018
 • VACANTES: Relación provisional de vacantes. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010