Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

11 de outubro de 2018
 • DOG: Corrección de erros. Resolución do 4 de setembro de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril) Ficheiro

10 de outubro de 2018
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004) ​ Ficheiro

 • STEM: Resolución provisional da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos ​ Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución provisional da convocatoria dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 ​ Ficheiro

09 de outubro de 2018
 • BOLSA: Ampliación listas en la especialidad de Música del cuerpo de profesores de enseñanzas medias en Aragón​ Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas extraordinarias de candidatas y candidatos a sustituciones en centros públicos en Euskadi, Especialidad de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Medios Informáticos: Diseño Gráfico. ​ Ficheiro

 • CONSELLO ESCOLAR: Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos​ Ficheiro

03 de outubro de 2018
 • BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​ Ficheiro

 • BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013) Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partires do curso escolar 2018/19. Ficheiro

 • CXT: Recollida de documentación presentada para a baremación no concurso xeral de traslados 2018 Ficheiro

02 de outubro de 2018
 • DOG: Anuncio da convocatoria dun procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

01 de outubro de 2018
 • DOG: Acuerdoalcanzado el 18 de julio de 2018 entre la Consellería de Cultura, Educación y O. U. y CC.OO. y FeSP-UGT sobre las retribuciones del personal docente dependiente de esta consellería que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica de educación y del que ejerce la función inspectora. Ficheiro

 • F.A.S.: Resolución da D. X. da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010