Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

23 de maio de 2019
 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2018/2019 Ficheiro

 • ADMISIÓN: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • ENGLISH WEEK: Convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week para o ano 2019 Ficheiro

 • CONCILIA: Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Ampliación do segundo prazo para o profesorado de secundaria das comisións de servizos por motivos de saúde 2019 Ficheiro

 • DOG: Resolución da D. Xeral de Centros e RR. HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). Ficheiro

22 de maio de 2019
 • OPOS: Composición das vogalías que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

21 de maio de 2019
 • DOG: Incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

20 de maio de 2019
 • DOG: Convocadas prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2019/2020 Ficheiro

16 de maio de 2019
 • OPOS: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • CADP: Apertura de prazo para as persoas interinas e susbstitutas que queira solicitar, se fose o caso, a non participación na elección de destinos para o próximo curso (CADP) Ficheiro

 • CADP: Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2019. Resolución definitiva Ficheiro

 • EDUEXCHANGE: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos do Programa EduExchanges de intercambio de alumnado 2018/2019Ficheiro

14 de maio de 2019
 • DOG: Resolución da D.X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e P. de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas deseño, P.T.F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ... Ficheiro

07 de maio de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

06 de maio de 2019
 • DOG: Convocatoria para autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2018/2019 Ficheiro

03 de maio de 2019
 • CXT: Vacantes definitivas do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes para o curso 2018/2019 Ficheiro

30 de abril de 2019
 • DOG: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2019) Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/20. Ficheiro

29 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111). Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir como profesorado especialista no ciclo superior de audioloxía prótesica (591250). Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2019. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

24 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e... Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de mantemento de vehículos Ficheiro

26 de abril de 2019
 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución definitiva Ficheiro

23 de abril de 2019
 • STEMweek: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • E.O.E.: Relación provisional de admitidos e excluídos e publicación do baremo provisional da convocatoria para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019. Ficheiro

15 de abril de 2019
 • SAÚDE: Primeiro prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde é o comprendido entre o 15 de abril de 2019 e o 30 de abril de 2019, ambos incluídos. Ficheiro

11 de abril de 2019
 • BOLSA: Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018/2019 Ficheiro

10 de abril de 2019
 • PLURILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURIBACH: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/2020 Ficheiro

09 de abril de 2019
 • F.P.: Resolución pola que se seleccionan os centros que conforman a Rede galega de dinamización da FP dual e se nomean as persoas responsables da dinamización da FP dual Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • CXT: Modificación das vacantes de secindaria para o CXT (en cor azul as novas vacantes ofertadas). Ficheiro

04 de abril de 2019
 • DOG: Orden por la que se establecen las fechas de elección de los miembros de las juntas provinciales y de la Junta Autonómica de Directores y Directoras de Centros de Enseñanza no Universitaria. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidade de informática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura Ficheiro

03 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de literatura dramática Ficheiro

01 de abril de 2019
 • DOG: Convocado o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

29 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica Ficheiro

27 de marzo de 2019
 • BORRADOR: Proxecto de Orde das titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación Ficheiro

26 de marzo de 2019
 • BOLSA: Convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo docentes en Andalucía Ficheiro

25 de marzo de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019 (código de procedemento PL500C). Ficheiro

22 de marzo de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • F.P.: Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da FP dual Ficheiro

 • MESA: Mesa sectorial do día 21 de marzo de 2019 (continuación da mesa celebrada o 12-03-2019).
  Resumo da mesa do 21-03-2019
  Resumo da mesa do 12-03-2019

 • BOE: R.D. por el que se crea la especialidad de Asturianada en las enseñanzas profesionales de Música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad. Ficheiro

20 de marzo de 2019
 • FORMACIÓN: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución provisional Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228) Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen tres cualificaciones profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Imagen y Sonido, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con A 5 Project Group Ingeniería y Sistemas, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con Alecop S.Coop., para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con la Asociación Española de Floristas, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con la Fundación Michelin España Portugal, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación delConvenio con Sevillana de Café, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2019 Ficheiro

19 de marzo de 2019
 • BOE: Convocatoria de los premios Nacionales de las Olimpiadas de matemáticas, física, química, biología, geología y economía correspondientes al año 2019. Ficheiro

15 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

14 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática Ficheiro

12 de marzo de 2019
 • CXT: Resolución provisional do Concurso Xeral de Traslados Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2018. Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se establece o procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables. Ficheiro

 • La regulación del horario lectivo de los docentes queda al albur de las Comunidades Autónomas ahondando en la devertebración Ficheiro

11 de marzo de 2019
 • Letras Galegas: Resolución da convocatoria do concurso para elaborar unha exposición sobre a o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas 2019, Antón Fraguas Fraguas Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de FP,deportivas ou de artes plásticas e deseño. Ficheiro

08 de marzo de 2019
 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades,... Ficheiro

 • BORRADOR: Borrador orde Dirección 2019 Ficheiro

07 de marzo de 2019
 • BORRADOR: Proxecto de orde pola que se modifica a orde da CONCILIA. Ficheiro

 • BORRADOR: PROXECTO DE ORDE pola que se da publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de P. de Ensinanza Secundaria, de P. Técnicos de F.P., de E.O.I. que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

  Ficheiro

  Mestres
  F.P.
  Secundaria
  E.O.I.

 • DOG: Orde pola que se regula a composición e o funcionamento das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. Ficheiro

06 de marzo de 2019
 • DOG: Orde pola que se amplía unha praza no concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018. Ficheiro

04 de marzo de 2019
 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de pruebas de evaluación en competencias clave para acceder a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación (código de procedimiento TR306A). Ficheiro

01 de marzo de 2019
 • DOG: Decreto polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2019. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010