Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

18 de deccembro de 2018
 • BOLSA: Marruecos. Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020. Ficheiro

 • BOLSA: Bolsa del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Tuba (429) en Aragón Ficheiro

 • BOLSA: Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2019-2020 Ficheiro

17 de deccembro de 2018
 • FESTIVOS: Calendario laboral da provincia de Ourense para 2019. Ficheiro

14 de deccembro de 2018
 • COMPETENCIAS: Publicada a Orde pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Ficheiro

13 de deccembro de 2018
 • CONCURSOS: Resolución do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos Ficheiro

 • CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial para o ano 2019. Ficheiro

12 de deccembro de 2018
 • VACANTES: Relación provisional de vacantes. Ficheiro

11 de deccembro de 2018
 • BOE: Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. Ficheiro

06 de deccembro de 2018
 • BOE: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ficheiro

05 de deccembro de 2018
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria de relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria de relixión evanxélica Ficheiro

04 de deccembro de 2018
 • BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de expresión corporal (594449) Ficheiro

 • BIBLIOTECA: Resolución da convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019 Ficheiro

03 de deccembro de 2018
 • LECTURA: Resolución provisional da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019 Ficheiro

29 de novembro de 2018
 • BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades para a docencia na E.S. de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicas Ficheiro

 • BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431) Ficheiro

27 de novembro de 2018
 • BOLSA: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018/2019 do corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de F.P. Ficheiro

20 de novembro de 2018
 • BOLSA: Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431) Ficheiro

19 de novembro de 2018
 • CXT: Publicación das vacantes provisionais de Galicia Ficheiro

 • BOLSA: Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

13 de novembro de 2018
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade xaponés Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade chinés Ficheiro

07 de novembro de 2018
 • ORIENTACIÓN: Convocado o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019 Ficheiro

06 de novembro de 2018
 • BOLSA: Listaxe do baremo provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas nas listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

 • CXT: Instrucións e diversos aspectos relacionados co concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019 Ficheiro

31 de outubro de 2018
 • CXT: Proposta de vacantes provisional de primaria de Ourense Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, P.T.F.P., ... Ficheiro

30 de outubro de 2018
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431) Ficheiro

29 de outubro de 2018
 • ORIENTACIÓN: Orde do CXT de Orientación (pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

 • DIRECCIÓN: Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2018 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

26 de outubro de 2018
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicas Ficheiro

23 de outubro de 2018
 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2018/2019 Ficheiro

17 de outubro de 2018
 • DIRECCIÓN: Borrador da convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2018 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

16 de outubro de 2018
 • BOLSA: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018/2019 do corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional Ficheiro

 • CAP: Listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2018/2019 Ficheiro

11 de outubro de 2018
 • DOG: Corrección de erros. Resolución do 4 de setembro de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril) Ficheiro

10 de outubro de 2018
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004) ​ Ficheiro

 • STEM: Resolución provisional da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos ​ Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución provisional da convocatoria dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 ​ Ficheiro

09 de outubro de 2018
 • BOLSA: Ampliación listas en la especialidad de Música del cuerpo de profesores de enseñanzas medias en Aragón​ Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas extraordinarias de candidatas y candidatos a sustituciones en centros públicos en Euskadi, Especialidad de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Medios Informáticos: Diseño Gráfico. ​ Ficheiro

 • CONSELLO ESCOLAR: Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos​ Ficheiro

03 de outubro de 2018
 • BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​ Ficheiro

 • BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013) Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partires do curso escolar 2018/19. Ficheiro

 • CXT: Recollida de documentación presentada para a baremación no concurso xeral de traslados 2018 Ficheiro

02 de outubro de 2018
 • DOG: Anuncio da convocatoria dun procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

01 de outubro de 2018
 • DOG: Acuerdoalcanzado el 18 de julio de 2018 entre la Consellería de Cultura, Educación y O. U. y CC.OO. y FeSP-UGT sobre las retribuciones del personal docente dependiente de esta consellería que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica de educación y del que ejerce la función inspectora. Ficheiro

 • F.A.S.: Resolución da D. X. da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010