Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

21 de novembro de 2019
 • CXT: Convocado concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

20 de novembro de 2019
 • PROXECTOS: Resolución do VI Concurso de traballos por proxectos da convocatoria 2018/2019 Ficheiro

19 de novembro de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

15 de novembro de 2019
 • ROBOTICA: Resolución definitiva de centros admitidos no programa Introdución á robótica educativa en primaria para o curso 2019/2020 Ficheiro

14 de novembro de 2019
 • PREMIOS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • PREMIOS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

13 de novembro de 2019
 • PREMIOS: Resolución provisional dos centros seleccionados do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • ESPAZOS MAKER: Resolución provisional de centros admitidos no programa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PREMIOS: Resolución provisional da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

12 de novembro de 2019
 • BOLSA: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de persoas titoras e coordinadoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

07 de novembro de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PROXECTA: Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • EXTERIOR: Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e China Ficheiro

06 de novembro de 2019
 • VACANTES: Proposta provisional de vacantes 2019-2020 Ficheiro

04 de novembro de 2019
 • BOLSA: Modificación da resolución da apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de .... Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020 Ficheiro

25 de outubro de 2019
 • CLUB CIENCIA : Resolución provisional de centros admitidos no Club de Ciencia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • ROBÓTICA : Resolución provisional de centros admitidos no programa Introdución á robótica educativa en primaria para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P. : Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

24 de outubro de 2019
 • LINGUAS: Actividades de formación en linguas estranxeiras alumnado 2019. Relación de persoas beneficiarias e importe das axudas concedidas Ficheiro

 • STEMWEEK: STEMweek 2019. Relación de persoas beneficiarias e importe das axudas concedidas Ficheiro

 • CONCURSO: Convocatoria do concurso para elaborar a exposición sobre o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas 2020 Ficheiro

23 de outubro de 2019
 • PREMIOS: Puntuacións provisionais dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

22 de outubro de 2019
 • PRACTICUM: Listaxe provisional de persoas titoras e coordinadoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CXT: Instrucións para participar no concurso de traslados dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

21 de outubro de 2019
 • DOG: ORDE pola que se convoca CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

17 de outubro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de orquesta, fagot, frauta travesa... Ficheiro

16 de outubro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

15 de outubro de 2019
 • ENGLISH WEEK: Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020 Ficheiro

 • INTERCAMBIOS: Publicación da relación dos intercambios provisionais de prazas curso 2019/2020 Ficheiro

 • DIRECCIÓN: Convocatoria do curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

11 de outubro de 2019
 • DIGITALENT: Relación definitiva de centros seleccionados segundo a convocatoria para participar no proxecto “DIGICRAFT EN TU COLE” no marco do Plan DIGITALENT Ficheiro

 • DOG: Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • XUBILACIÓNS 2019: Listaxe de xubilacións do ano 2019 Ficheiro

10 de outubro de 2019
 • DOG: Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Establecido o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos Ficheiro

09 de outubro de 2019
 • BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

04 de outubro de 2019
 • DIGICRAFT: Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • STEM: Resolución definitiva dos centros docentes públicos para participar na Semana STEM 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO Ficheiro

 • PROXECTOS: Proxectos de formación para o profesorado de FP 2019/2020 Ficheiro

02 de outubro de 2019
 • DOG: Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2019 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

30 de setembro de 2019
 • CXT: Recollida de documentación correspondente ao concurso xeral de traslados 2018 Ficheiro

 • DOG: Nomeamento de funcionarios/as en prácticas ás persoas opositoras que superaron os procedementos de ingreso e acceso ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas para o ano 2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

27 de setembro de 2019
 • Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • CRD: Listaxes coas puntuacións provisionais das persoas solicitantes admitidas e excluídas, período extraordinario, das prazas nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020 Ficheiro

 • INTERINIDADES: Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 correspondente ao corpo de mestres, Orientación (597039) Ficheiro

24 de setembro de 2019
 • PROXECTA: Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Resolución definitiva do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020 Ficheiro

23 de setembro de 2019
 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes de grao medio Ficheiro

 • SAÚDE: Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2019/2020 Ficheiro

19 de setembro de 2019
 • DOG: Concesión das axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios para o curso 2018/2019 Ficheiro

17 de setembro de 2019
 • DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURIFP: Relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/2020 Ficheiro

16 de setembro de 2019
 • ARTES: Admisión nas ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020. Convocatoria extraordinaria. Ciclos de grao superior Ficheiro

13 de setembro de 2019
 • PLURINFANTIL: Listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

12 de setembro de 2019
 • FORMACIÓN: Resolución definitiva de licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos. Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2019 Ficheiro

11 de setembro de 2019
 • CADP: Instrucións actualizadas para a toma de posesión do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicación de destinos provisionais (Secundaria) Ficheiro

 • STEM: Convocatoria de premio de innovación educativa "Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D" para centros públicos Ficheiro

 • CLUB DE CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • SETMBACH: Resolución provisional do bacharelato de excelencia en ciencia e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CADP: Instrucións para a toma de posesión do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicación de destinos provisionais (Secundaria) Ficheiro

 • PERMUTAS: ED002A - Intercambios provisionales de plazas del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en centros dependientes de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Ficheiro

10 de setembro de 2019
 • CADP: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,.. Ficheiro

06 de setembro de 2019
 • ENGLISH WEEK: Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020 Ficheiro

 • C.R.D.: Listaxe coas puntuacións definitivas das persoas admitidas e excluídas das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020 Ficheiro

05 de setembro de 2019
 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

04 de setembro de 2019
 • DOG: Concesión dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2017/2018 nas universidades do SUG. Ficheiro

03 de setembro de 2019
 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2019/2020. Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Biblioteca Creativa. Ficheiro

02 de setembro de 2019
 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes. Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2019. Ficheiro

 • EDUEMPRENDE: Convocatorias de programas do Plan Eduemprende dirixidos a alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e formación profesional 2019/2020 Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Período extraordinario de admisión a ciclos formativos. Presentación de solicitudes e ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera Ficheiro

28 de agosto de 2019
 • DOG: Resolución da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/20 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario decarreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

26 de agosto de 2019
 • DOG: Orde pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). Ficheiro

23 de agosto de 2019
 • DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de P.F.T.P, ao corpo de mestres,...., en Galicia. Ficheiro

21 de agosto de 2019
 • PFPP: A Consellería de Educación abre o prazo para solicitar os plans de formación permanente de profesorado (PFPP) Ficheiro

12 de agosto de 2019
 • ADDENDA: Modificación do punto vixésimo primeiro, engadido un novo punto vixésimo segundo e engadido un punto 5 á disposición adicional primeira do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto Ficheiro

05 de agosto de 2019
 • CADP: Relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

02 de agosto de 2019
 • TOMA POSESIÓN: Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres) Ficheiro

01 de agosto de 2019
 • CADP: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres Ficheiro

 • RENUNCIAS: Prazo e forma de presentar renuncias e reclamacións á adxudicación provisional de destinos - CADP Secundaria Ficheiro

 • CFR: Resolución do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

31 de xullo de 2019
 • CADP: Adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria) Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se regula a acreditación dixital do persoal funcionario de carreira que preste servizos nos centros docentes dependentes desta consellería no sistema educativo público galego. Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución provisional das as licenzas por formación para o curso 2019/2020 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

30 de xullo de 2019
 • CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • HUMANITARIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • ASESORÍAS: Resolución do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

29 de xullo de 2019
 • CATÁLOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial Ficheiro

26 de xullo de 2019
 • CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e de de relixión para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • HUMANITARIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020 Ficheiro

 • CADP MESTRES: Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

 • PRAZAS CONVENIOS: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • E-DIXGAL: Relación definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-Dixgal no vindeiro curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019/2020 Ficheiro

24 de xullo de 2019
 • CFR: Puntuacións definitivas Fase A e B e asignación provisional de persoas seleccionadas por praza e prazas desertas no concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do CAFI e dos CFR Ficheiro

 • ATENCIÓN PREFERENTE: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

22 de xullo de 2019
 • ERASMUS+: Concesión das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/2019 Ficheiro

19 de xullo de 2019
 • ARTES: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e deseño dos ciclos de grao superior Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

18 de xullo de 2019
 • PLURIFP: Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP). Convocatoria 2019/2020 Ficheiro

 • ASESORÍA: Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor Ficheiro

 • ASESORÍA: Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • EASD: Relación de persoas admitidas para cursar os estudos superiores de deseño nas EASD para o curso 2019/2020 Ficheiro

17 de xullo de 2019
 • CATALOGO: Modificación do catálogo de prazas da provincia de Ourense para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • VACANTES: Listaxe de vacantes provisionais en Ourense
  Ficheiro
  Ficheirode P.T. e A.L.

 • E. DEPORTIVAS: Listaxe definitiva de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • STEM: Listaxe provisional do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • PRAZAS CONVENIO: Resolución do baremo provisional do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou programas específicos desta consellería Ficheiro

 • F.P. DUAL: Prazas vacantes curso 2019/2020 Ficheiro

16 de xullo de 2019
 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019/2020 Ficheiro

 • ADMISIÓN: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/2020 Ficheiro

15 de xullo de 2019
 • F.P. DUAL: Formación Profesional dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • ATENCIÓN PREFERENTE: Resolución provisional do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • ESCOLAS DEPORTIVAS: Listaxe provisional de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PROGRAMA: Resolución definitiva de centros seleccionados no programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade" para o curso 2019/2020 Ficheiro

12 de xullo de 2019
 • F.P.: Probas libres de títulos extinguidos FP (LOXSE). Curso 2019/2020 Ficheiro

 • CFR: Resolución provisional do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • EASD: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño Ficheiro

 • SUSTITUCIÓNS: Apertura do prazo para realizar as solicitudes de prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos Ficheiro

 • EASD: Listaxe definitiva do alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

11 de xullo de 2019
 • ASESORÍAS: Puntuacións provisionais do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

 • PIALE: Adxudicación definitiva das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • INTERCAMBIOS: Modificación dos prazos de intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería Ficheiro

 • DIGICRAFT: Convocado o proceso de selección de centros para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • ARTES: Cualificacións definitivas das probas de madureza para o acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño dos ciclos de grao superior para o curso 2019/2020 Ficheiro

09 de xullo de 2019
 • PREMIOS: Listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído correspondentes aos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2018/2019 Ficheiro

 • PREMIOS: Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • F.P. DUAL: Proxectos experimentais de Formación Profesional Dual. Convocatoria 2019. Listaxe definitiva de solicitudes Ficheiro

05 de xullo de 2019
 • CONCILIA: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • SAUDE: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • C.R.D.: Convocadas prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2019/2020 Ficheiro

03 de xullo de 2019
 • F.P. DUAL: Proxectos experimentais de Formación Profesional Dual. Convocatoria 2019. Listaxe provisional de solicitudes Ficheiro

 • FORMACIÓN: Convocada a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2019/2020 Ficheiro

 • ORIENTACIÓN: Resolución do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019 Ficheiro

02 de xullo de 2019
 • ARTES: Inscrición nas probas de acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CXT: Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro de 2018 e 26 de novembro de 2018 Ficheiro

01 de xullo de 2019
 • BIBLIOTECA: Resolución provisional do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020 Ficheiro

28 de xuño de 2019
 • PLURILINGÜES: Listaxes de centros admitidos e excluídos da convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Listaxes de centros admitidos e excluídos da convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURIBACH: Listaxe provisional de centros admitidos na convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • EDUCACIÓN RESPONSABLE: Resolución provisional de centros seleccionados no programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade" para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CALENDARIO: Calendario escolar 2019/2020 Ficheiro

27 de xuño de 2019
 • PIALE: Publicación da adxudicación provisional das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • BILINGÜES: Relación provisional de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020 Ficheiro

26 de xuño de 2019
 • E-DIXGAL: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos da convocatoria e selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • E-MAKER: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CADP: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,interinos,substitutos... Ficheiro

 • CADP: Normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente de distintos corpos que non teñan destino definitivo, desprazados por falta de horario, comisión de servizos por concelleira/o, saúde ou conciliación, persoal interino e ... Ficheiro

25 de xuño de 2019
 • DOG: Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2019 Ficheiro

21 de xuño de 2019
 • CALENDARIO: Calendario escolar 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

18 de xuño de 2019
 • DOG: Convocado concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

 • DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • DOG: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • OPOS: Corrección de erros á Resolución do 14 de xuño de 2019: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria) no concurso-oposición ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

14 de xuño de 2019
 • OPOS: Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • OPOS: Corrección de erros pola que se corrixe o día de actuación para a parte B da Primeira proba do tribunal de Linguaxe Musical no concurso-oposición ao corpo de profesores de música e artes escénicas para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros á Orde do 21 de febreiro de 2019 relativas ás probas de Inglés e Informática no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

13 de xuño de 2019
 • OPOS: Corrección de erros pola que se corrixe a sede de actuación dos tribunais 21, 22 e 23 de Educación infantil en Ourense no concurso-oposición ao corpo mestres para o ano 2019 Ficheiro

11 de xuño de 2019
 • OPOS: Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba Ficheiro

11 de xuño de 2019
 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato nos centros docentes Ficheiro

10 de xuño de 2019
 • DOG: Corrección de erros das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

05 de xuño de 2019
 • DOG: Composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

03 de xuño de 2019
 • OPOS: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

29 de maio de 2019
 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Exames e respostas. Convocatoria 2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para as especialidades de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

24 de maio de 2019
 • F.P.: Ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2019/2020 Ficheiro

23 de maio de 2019
 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2018/2019 Ficheiro

 • ADMISIÓN: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • ENGLISH WEEK: Convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week para o ano 2019 Ficheiro

 • CONCILIA: Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Ampliación do segundo prazo para o profesorado de secundaria das comisións de servizos por motivos de saúde 2019 Ficheiro

 • DOG: Resolución da D. Xeral de Centros e RR. HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). Ficheiro

22 de maio de 2019
 • OPOS: Composición das vogalías que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

21 de maio de 2019
 • DOG: Incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

20 de maio de 2019
 • DOG: Convocadas prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2019/2020 Ficheiro

16 de maio de 2019
 • OPOS: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • CADP: Apertura de prazo para as persoas interinas e susbstitutas que queira solicitar, se fose o caso, a non participación na elección de destinos para o próximo curso (CADP) Ficheiro

 • CADP: Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2019. Resolución definitiva Ficheiro

 • EDUEXCHANGE: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos do Programa EduExchanges de intercambio de alumnado 2018/2019Ficheiro

14 de maio de 2019
 • DOG: Resolución da D.X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e P. de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas deseño, P.T.F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ... Ficheiro

07 de maio de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

06 de maio de 2019
 • DOG: Convocatoria para autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2018/2019 Ficheiro

03 de maio de 2019
 • CXT: Vacantes definitivas do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes para o curso 2018/2019 Ficheiro

30 de abril de 2019
 • DOG: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2019) Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/20. Ficheiro

29 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111). Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir como profesorado especialista no ciclo superior de audioloxía prótesica (591250). Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2019. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

24 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e... Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de mantemento de vehículos Ficheiro

26 de abril de 2019
 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución definitiva Ficheiro

23 de abril de 2019
 • STEMweek: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • E.O.E.: Relación provisional de admitidos e excluídos e publicación do baremo provisional da convocatoria para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019. Ficheiro

15 de abril de 2019
 • SAÚDE: Primeiro prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde é o comprendido entre o 15 de abril de 2019 e o 30 de abril de 2019, ambos incluídos. Ficheiro

11 de abril de 2019
 • BOLSA: Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018/2019 Ficheiro

10 de abril de 2019
 • PLURILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURIBACH: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/2020 Ficheiro

09 de abril de 2019
 • F.P.: Resolución pola que se seleccionan os centros que conforman a Rede galega de dinamización da FP dual e se nomean as persoas responsables da dinamización da FP dual Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • CXT: Modificación das vacantes de secindaria para o CXT (en cor azul as novas vacantes ofertadas). Ficheiro

04 de abril de 2019
 • DOG: Orden por la que se establecen las fechas de elección de los miembros de las juntas provinciales y de la Junta Autonómica de Directores y Directoras de Centros de Enseñanza no Universitaria. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidade de informática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura Ficheiro

03 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de literatura dramática Ficheiro

01 de abril de 2019
 • DOG: Convocado o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

29 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica Ficheiro

27 de marzo de 2019
 • BORRADOR: Proxecto de Orde das titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación Ficheiro

26 de marzo de 2019
 • BOLSA: Convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo docentes en Andalucía Ficheiro

25 de marzo de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019 (código de procedemento PL500C). Ficheiro

22 de marzo de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • F.P.: Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da FP dual Ficheiro

 • MESA: Mesa sectorial do día 21 de marzo de 2019 (continuación da mesa celebrada o 12-03-2019).
  Resumo da mesa do 21-03-2019
  Resumo da mesa do 12-03-2019

 • BOE: R.D. por el que se crea la especialidad de Asturianada en las enseñanzas profesionales de Música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad. Ficheiro

20 de marzo de 2019
 • FORMACIÓN: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución provisional Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228) Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen tres cualificaciones profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Imagen y Sonido, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre. Ficheiro

 • BOE: R.D. por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con A 5 Project Group Ingeniería y Sistemas, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con Alecop S.Coop., para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con la Asociación Española de Floristas, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación del Convenio con la Fundación Michelin España Portugal, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • BOE: Publicación delConvenio con Sevillana de Café, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

 • CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2019 Ficheiro

19 de marzo de 2019
 • BOE: Convocatoria de los premios Nacionales de las Olimpiadas de matemáticas, física, química, biología, geología y economía correspondientes al año 2019. Ficheiro

15 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

14 de marzo de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática Ficheiro

12 de marzo de 2019
 • CXT: Resolución provisional do Concurso Xeral de Traslados Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2018. Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se establece o procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables. Ficheiro

 • La regulación del horario lectivo de los docentes queda al albur de las Comunidades Autónomas ahondando en la devertebración Ficheiro

11 de marzo de 2019
 • Letras Galegas: Resolución da convocatoria do concurso para elaborar unha exposición sobre a o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas 2019, Antón Fraguas Fraguas Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de FP,deportivas ou de artes plásticas e deseño. Ficheiro

08 de marzo de 2019
 • DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades,... Ficheiro

 • BORRADOR: Borrador orde Dirección 2019 Ficheiro

07 de marzo de 2019
 • BORRADOR: Proxecto de orde pola que se modifica a orde da CONCILIA. Ficheiro

 • BORRADOR: PROXECTO DE ORDE pola que se da publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de P. de Ensinanza Secundaria, de P. Técnicos de F.P., de E.O.I. que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

  Ficheiro

  Mestres
  F.P.
  Secundaria
  E.O.I.

 • DOG: Orde pola que se regula a composición e o funcionamento das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. Ficheiro

06 de marzo de 2019
 • DOG: Orde pola que se amplía unha praza no concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018. Ficheiro

04 de marzo de 2019
 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de pruebas de evaluación en competencias clave para acceder a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación (código de procedimiento TR306A). Ficheiro

01 de marzo de 2019
 • DOG: Decreto polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2019. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010