29 de decembro 2020
 • Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de lectura para o curso 2020/21 Ficheiro

23 de decembro de 2020
 • BOLSA:Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de ESO e bacharelatoFicheiro

22 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, sistemas e aplicacións informáticas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, mecanizado e mantemento de máquinas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, informática Ficheiro

 • ADMISIÓN: Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de EI, EP, ESO e bacharelato Ficheiro

18 de decembro de 2020
 • COVID-19: Instrucións relativas ao uso dos Servizos Educativos Dixitais Corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19 Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal 2019/20 Ficheiro

17 de decembro de 2020
 • PREMIOS: Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios das ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, Danza e de Artes Plásticas e Deseño, curso 2019/20 Ficheiro

16 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, Lingua e literatura galega Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, Música Ficheiro

15 de decembro de 2020
 • CONTRATOS-PROGRAMA: Publicación da Resolución definitiva de centros seleccionados e actuacións concedidas da convocatoria de contratos-programa 2020/21 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, fundamentos de composición Ficheiro

15 de decembro de 2020
 • OPOS: Proxecto de decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de F.P.. Ficheiro

14 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, Asesoría e procesos de imaxe persoal Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería. Ficheiro

11 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico Ficheiro

 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2020/2021. Resolución definitiva Ficheiro

10 de decembro de 2020
 • BOLSA: Publicación das listas definitivas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Lingua estranxeira francés (597033) Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das listas definitivas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe (597037) Ficheiro

09 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, percusión Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, contrabaixo Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, clave Ficheiro

07 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, informática Ficheiro

04 de decembro de 2020
 • BOLSA: Proposta de concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do SUG Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, lingua castelá e literatura Ficheiro

03 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de FP, sistemas e aplicacións informáticas Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de FP, Mecanizado e mantemento de máquinas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de EOI, Inglés Ficheiro

 • DOG: Resolución da Secretaría Xeral de Educación e F.P., pola que se ditan instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020/21 como consecuencia da pandemia da COVID-19. Ficheiro

02 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, francés Ficheiro

 • BOLSA: Resolución pola que se convoca procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato Ficheiro

 • PROXECTA: Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2020/21 Ficheiro

01 de decembro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, fabricación e instalación de carpintería e moble Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, procesos de diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos Ficheiro

 • DOG: ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ficheiro

 • DOG: ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. fFicheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros