30 de novembro de 2020
 • COVID-19: Instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020-2021 como consecuencia da pandemia da COVID-19 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na elaboración das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de contrabaixo Ficheiro

 • PREMIOS: Resolución provisional dos centros e docentes premiados na convocatoria dos premios educativos Innovagal Ficheiro

 • ROBÓTICA: Resolución definitiva de centros admitidos no programa Introdución á robótica educativa en primaria 2020/21 Ficheiro

 • CLUB CIENCIA: Resolución definitiva de centros admitidos no Club de Ciencia 2020/21 Ficheiro

27 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, instalacións electrotécnicas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, equipamentos electrónicos Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, sistemas electrotécnicos e automáticos Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, Sistemas electrónicos Ficheiro

26 de novembro de 2020
 • PREMIOS: Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para o corpo de profesores de música e artes escénicas, fundamentos de composición Ficheiro

25 de novembro de 2020
 • PROXECTOS FORMACIÓN: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2020-2021. Resolución provisional Ficheiro

24 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, Servizos de restauración Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, fútbol Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, lingua castelá e literatura Ficheiro

23 de novembro de 2020
 • FP: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2019-2020. Resolución de avaliación Ficheiro

 • DOG: Composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente Ficheiro

 • ERASMUS+: Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas nas axudas de mobilidade complementarias no marco do programa Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 Ficheiro

 • PREMIOS: XV Premios á excelencia musical Mans Futuro 2020 Ficheiro

20 de novembro de 2020
 • CONTRATOS PROGRAMA: Publicación da Resolución provisional de centros seleccionados e actuacións concedidas da convocatoria de contratos-programa 2020/21 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, organización e proxectos de fabricación mecánica Ficheiro

 • DOG: Creación das comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19 Ficheiro

19 de novembro de 2020
 • FP: Instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Lingua estranxeira francés (597033) Ficheiro

 • FORMACIÓN: Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21 Ficheiro

18 de novembro de 2020
 • BOLSA: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe (597037) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de filosofía Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de asesoría e procesos de imaxe persoal Ficheiro

 • INTERINOS BORRADOR: Instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria Ficheiro

17 de novembro de 2020
 • BOLSA: Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de fabricación e instalación de carpintería e moble Ficheiro

16 de novembro de 2020
 • COVID: Creación do Grupo Técnico Covid19 no ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ficheiro

12 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés Ficheiro

 • DOG: Concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico 2019/20 Ficheiro

11 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de peiteado Ficheiro

10 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de percusión Ficheiro

 • BOLSA: Publicación definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036) Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de percusión Ficheiro

 • BOLSA: Publicación definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036) Ficheiro

09 de novembro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrónicos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de Sistemas electrotécnicos e automáticos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de equipos electrónicos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de instalacións electrotécnicas Ficheiro

 • EDUEMPRENDE: Resolución pola que se regula a convocatoria dos programas Eduemprende 2020-2021 Ficheiro

06 de novembro de 2020
 • ERASMUS+: Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas nas axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, Organización e proxectos de fabricación mecánica Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de fútbol Ficheiro

05 de novembro de 2020
 • COVID-19: Procedemento de xestión de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital. Plan de ensino virtual ante a Covid-19 Ficheiro

 • COVID-19: Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19 Ficheiro

 • BOLSA: Actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 e protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares nos centros de ensino non universitario Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de latín Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de grego Ficheiro

03 de novembro de 2020
 • PRACTICUM: Publicación da selección definitiva de docentes para a titorización do curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico de FP Ficheiro

 • PLANS PECHES: Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches Ficheiro

 • HORARIOS: Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas Ficheiro

02 de novembro de 2020
 • CXT: Proposta inicial de vacantes na provincia de Ourense para o concurso de traslados
  MESTRES
  SECUNDARIA, FP,...

 • GALEGO: Convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2020 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros