30 de outubro de 2020
 • ARCO: Publicación da Resolución definitiva de centros admitidos e excluídos na Iniciativa Arco 2020/21 Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

29 de outubro de 2020
 • CLUBES LECTURA: Convocatoria de Clubs de Lectura para centros públicos de ensino secundario de Galicia. Curso 2020/21 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036) Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de soldadura Ficheiro

28 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, procesos diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, cociña e pastelaría Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, patronaxe e confección Ficheiro

27 de outubro de 2020
 • PRACTICUM: Publicación da listaxe definitiva de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2020/21 Ficheiro

26 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

23 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de matemáticas Ficheiro

 • INSTRUCIÓNS MAIORES 16: Resolución do 23 de outubro de 2020, pola que se ditan instrucións para permitir a saída do recinto escolar do alumnado maior de 16 anos nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 Ficheiro

 • PREMIOS: Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e excluído dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

22 de outubro de 2020
 • DIRECIÓN: Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2020 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

 • ARCO: Publicación da Resolución provisional de centros seleccionados e excluídos da Iniciativa Arco 2020/21 Ficheiro

 • CONSELLO ESCOLAR: Publicación da Resolución do 22 de outubro de 2020, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

21 de outubro de 2020
 • BOLSA: Publicación da resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da Resolución do 13 de outubro de 2020, pola que se habilita o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes... Ficheiro

 • FP: Publicación da selección provisional de docentes para a titorización do prácticum de máster do profesorado técnico de FP Ficheiro

20 de outubro de 2020
 • CLUB CIENCIA: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Ciencia 2020/21 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Resolución provisional de centros admitidos en Introdución á robótica educativa en primaria 2020/21 Ficheiro

 • DOG: Publicación da resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

19 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de FP, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de informática Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia especialidade de fagot Ficheiro

 • BOLSA: Publicación do procedemento para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade fútbol Ficheiro

16 de outubro de 2020
 • CLUB LETRAS: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Letras 2020/21 Ficheiro

14 de outubro de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de lingua galega Ficheiro

 • PRACTICUM: Publicación da listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2020/21 Ficheiro

 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2020-2021Ficheiro

 • BIBLIOTECA CREATIVA: Resolución da convocatoria do programa BIBLIOTECA CREATIVA para o curso 2020/21Ficheiro

13 de outubro de 2020
 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de E.O.I. Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, mantemento de vehículos. Ficheiro

09 de outubro de 2020
 • CRD: Listaxes coas puntuacións definitivas das persoas admitidas e excluídas, período extraordinario, das prazas nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/2021 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, Organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

08 de outubro de 2020
 • DOG: RESOLUCIÓN pola que se anuncia a exposición das listas provisionais de axudas aprobadas e denegadas do fondo de acción social do exercicio económico de 2019, relativas á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia, convocadas pola Resolución do 10 de xullo de 2020 Ficheiro

 • DOG: Publicación da Resolución do 30 de setembro de 2020, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • DOG: Publicación da composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

07 de outubro de 2020
 • PREMIOS: Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de FP, Sistemas e Aplicacións informáticas Ficheiro

 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade Informática Ficheiro

06 de outubro de 2020
 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia especialidade de fagot Ficheiro

05 de outubro de 2020
 • PROXECTA: Resolución pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ficheiro

 • CONTRATOS-PROGRAMA: Ampliación do prazo de participación na convocatoria de contratos-programa 2020/21 ata o martes 13 de outubro de 2020 Ficheiro

02 de outubro de 2020
 • MESA: Mesa sectorial docente non universitaria que terá lugar o martes 6 de outubro de 2020 ás 10.30 h
  Convocatoria
  Borrador interinos
  Borrador CXT 20/21

 • DOG: ORDEN sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Ourense Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2020/21 entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ... Ficheiro

01 de outubro de 2020
 • DOG: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2020/21 entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ... Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros