30 de setembro de 2020
 • BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, Francés Ficheiro

28 de setembro de 2020
 • ARCO: Publicación da modificación da Resolución da convocatoria da Iniciativa Arco 2020/21 Ficheiro

 • UNIDADES: Publicación da relación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial habilitadas en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • STEMBACH: Resolución definitiva de centros autorizados para impartir o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach) durante o curso 2020/21 Ficheiro

 • CLUB CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2020/21 Ficheiro

 • ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2020/21 Ficheiro

23 de setembro de 2020
 • COVID-19: Actualización do protocolo de centros e novos protocolos específicos ante a Covid 19 Ficheiro

22 de setembro de 2020
 • ESO: Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2020) Ficheiro

 • DOG: Normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 23 de setembro de 2020 Ficheiro

21 de setembro de 2020
 • SAÚDE: Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021 Ficheiro

 • DOG: Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia Ficheiro

18 de setembro de 2020
 • CADP: Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2020/21 Ficheiro

15 de setembro de 2020
 • ARTES: Asignación de prazas para ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño para o curso 2020-21. Convocatoria extraordinaria Ficheiro

 • PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, para o... Ficheiro

04 de setembro de 2020
 • BOLSA: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

01 de setembro de 2020
 • PLAMBE: Resolución definitiva do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros