28 de agosto de 2020
 • DOG: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2020/21 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

25 de agosto de 2020
 • CADP: Instrucións para o toma de posesión do persoal docente adxudicado (Mestres) Ficheiro

21 de agosto de 2020
 • DOG: Corrección erros: Resolución pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. Ficheiro

 • ANPE exige al gobierno que garantice el mantenimiento de Muface y la actual cobertura sanitaria que se presta a los funcionarios Ficheiro

 • Por tu salud, por tu escuela. Sí, a la enfermer@ escolar. Ficheiro

20 de agosto de 2020
 • PREMIOS: Resolución pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia Ficheiro

 • MUFACE/AXUDAS: Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan ayudas asistenciales para el año 2020. Ficheiro

19 de agosto de 2020
 • FP: Publicadas as listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 Ficheiro

17 de agosto de 2020
 • FP: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2020/21 Ficheiro

12 de agosto de 2020
 • Catálogo: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de EI, EP e EE Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación Ficheiro

7 de agosto de 2020
 • OPOS: Publicada a orde pola que se modifica a orde pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs... Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros