30 de xuño de 2020
 • CADP: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas nas probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de música para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • EXTERIOR: Asignación de puestos en comisión de servicios para funcionarios docentes en el exterior: Asesores técnicos y personal docente Ficheiro

 • CONCURSOS: Convocatoria do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2020 Ficheiro

 • UNIVERSIDADE: Instrucións do 30 de xuño de 2020 de previsión de medidas de adaptación das universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de arte dramática Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021 Ficheiro

29 de xuño de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas especialidade saxofón (424) Ficheiro

 • DOG: Resolución da D. Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que cualificará as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para as persoas aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato. Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2020/21 entre o persoal docente que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por saúde ou por concilia, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B). Ficheiro

26 de xuño de 2020
 • ERASMUS: Convocada a selección de centros docentes de primaria e secundaria para a pilotaxe do proxecto europeo Erasmus+ KA3 “Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS STEM)” co obxecto de avaliar as competencias STEM do alumnado Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2020 Ficheiro

25 de xuño de 2020
 • F.P.: Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2020/2021 Ficheiro

24 de xuño de 2020
 • BOE: Orden por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021. Ficheiro

23 de xuño de 2020
 • DOG: Convocatoria de probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • DOG: ORDE do 12 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade da relación de postos de traballo do profesorado de relixión. Ficheiro

22 de xuño de 2020
 • EXTERIOR: Convocado concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no Colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido) Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2020/21. Ficheiro

 • CÁTEDRAS: Convocado o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

19 de xuño de 2020
 • ARTE-DESEÑO: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • CLUB LECTURA: Convocada a participación no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2020/2021 Ficheiro

 • FP DUAL: Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2020/2021 Ficheiro

 • FORMACIÓN: Actividades de formación para profesorado de formación profesional. Xuño e xullo de 2020 Ficheiro

 • BECAS MUFACE: Becas de estudios para mutualistas. Ficheiro

18 de xuño de 2020
 • ANPE manifiesta que la Lomloe es una reforma parcial y sin consenso, y exigimos que se aborde la situación del profesorado. Ficheiro

 • COMEDORES 20/21: Instrución 2/2020 pola que se regula o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta Ficheiro

 • COMEDORES 20/21: Instrución 2/2020 pola que se regula o funcionamento dos comedores escolares de xestión directa. Ficheiro

 • TRANSPORTE 20/21: Instrución 1/2020 sobre transpporte escolar para o curso 20-21. Ficheiro

 • PROBAS: Convocatoria de probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2020/2021 (pendente publicar no DOG). Ficheiro

 • LISTAS: Relación definitiva das listas de interinidades no corpo de PES especialidade de navegación e instalacións mariñas, de sistemas electrónicos, de sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de PTs, especialidade de equipos electrónicos... Ficheiro

17 de xuño de 2020
 • INFANTIL 20/21: Educación flexibiliza el periodo de adaptación para el alumnado de infantil al inicio del próximo curso Ficheiro

 • Tal como adiantou ANPE OURENSE , este ano ademáis de Ourense e A Rúa, haberá comisión de ABAU en Carballiño e Xinzo.

 • PERSOAL PORTUGAL: Portugal. Convocatoria 2020-2021: Lista provisional de candidatos admitidos y excluidos. Ficheiro

 • PERSOAL MURCIA: Procedimiento extraordinario para la selección de profesorado interino en Secundaria en Murcia. Ficheiro

 • FP: Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2020. Resolución provisional Ficheiro

 • CXT TOMA POSESIÓN: Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo un destino definitivo nos concurso de traslados convocados polas ordes do 8 de outubro de 2019, do 9 de outubro de 2019 e do 13 de novembro de 2019. Ficheiro

 • PROBAS CICLOS: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxe provisional de cualificacións. Convocatoria 2020. Ficheiro

 • PROBAS CICLOS: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxe provisional de cualificacións. Convocatoria 2020. Ficheiro

 • DESEÑO: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/2021. Ficheiro

 • CONSERVACIÓN: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021. Ficheiro

 • ARTE: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/2021. Ficheiro

16 de xuño de 2020
 • BOE-FORMACIÓN: Resolución por la que se convocan plazas para la realización de cursos en línea para la formación del profesorado que imparte enseñanzas de F.P. Ficheiro

 • AXUDAS COMEDORES: Convocadas as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas APAS dos centros públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

15 de xuño de 2020
 • ACREDITACIÓN: Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • EDIXGAL: Resolución definitiva de centros admitidos e excluídos para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021. Ficheiro

 • FP: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2020. Ficheiro

12 de xuño de 2020
 • BORRADOR: Proxecto de Orde do pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020-2021 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Exames e respostas. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • ARTES: Convocatoria de probas de acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/2021 Ficheiro

11 de xuño de 2020
 • CIRCO: Convocatoria de listas para aulas itinerantes en circos Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se suspenden as axudas para proxectos de fomento de galego Ficheiro

 • PROBAS-BAC: Listaxe de persoas aspirantes admitidas na convocatoria de 2020 da Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos Ficheiro

 • PROGRAMA: Convócase a centros docentes públicos de educación infantil, primaria, ESO, educacion especial e FP para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2020/2021 Ficheiro

 • CONFERENCIA SECTORIAL: Acuerdo para el inicio y el desarrollo del curso 20-21 Ficheiro

 • BORRADOR:Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 Ficheiro

 • BORRADOR:Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del covid-19 Ficheiro

10 de xuño de 2020
 • EXTERIOR: Instrucciones para la renovación de las comisiones de docentes en el exterior. Ficheiro

 • INNOVACIÓN; Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional. Relación de proxectos premiados. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • CUALE: Cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Convocatoria para autorización de centros Ficheiro

 • LIBROS: Modifícase a orde que regula a participación no Fondo Solidario de Libros de Texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado de EP, ESO e EE. Curso 2019/20 Ficheiro

 • FP DUAL: Convócanse axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

 • DOG/COOPERATIVIMO: Déixase sen efecto a orde que regula o certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, convocatoria ano 2020 Ficheiro

9 de xuño de 2020
 • ADMISIÓN: Publicadas as listas provisionais de admitidos e non admitidos no proceso de escolarización na provincia de Ourense.

 • CHAVE 365: Trala reclamación de ANPE, a Xunta amplia as oficinas para solicitar Chave 365 Ficheiro

 • ERROS-PROBAS: Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos. Corrección de erros Ficheiro

 • CRD: Convócanse prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo no curso 2020/21. Ficheiro

 • AXUDAS: Anúlase a orde pola que se convocan axudas ao alumnado para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020 Ficheiro

 • MUFACE: Reintegro de gastos de farmacia y productos dietéticos Ficheiro

8 de xuño de 2020
 • ABAU- AVANCE: ANPE Ourense avanza que se está a traballar na posibilidade de que este ano se habiliten novas comisións avaliadoras na provincia de Ourens. Así ó Barco poderíanselle unir outros concellos como Verín, Xinzo de Limia, Ribadavia e Carballiño, que posibilitaría que os/as alumnos/as destas comarcas non se tiveran que desprazarse para facer as probas.

 • ANPE-PRESUPUESTOS: El presupuesto educativo debería destinarse a la remodelación de los centros, al aumento de plantillas y a la digitalización. Ficheiro

 • BAC: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2020/2021 Ficheiro

4 de xuño de 2020
 • ERASMUS: Acreditación Erasmus en los ámbitos de la educación de adultos, la educación y formación profesionales y la educación escolar Ficheiro

 • EXTERIOR: ¡Últimos días! Profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China Ficheiro

 • E-DIXGAL: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021 Ficheiro

 • DOG DIRECTORES: Prorrogado o nomeamento da dirección de centros docentes públicos. Ficheiro

 • PROBAS ESO: Resolución pola que se modifican as datas e os prazos para o desenvolvemento das probas para a obtención do título de graduado en ESO Ficheiro

 • PROBAS BAC: Resolución pola que se modifican as datas e os prazos establecidos na resolución pola que se convoca a proba para a obtención do título de BAC para maiores de vinte anos Ficheiro

3 de xuño de 2020
 • ESTADÍAS: Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2020 destinadas ao funcionariado docente non universitario. Novo calendario Ficheiro

 • BACHARELATO: Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • DOG/ABAU: Resolucion pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de BAC. Ficheiro

 • DOG/BIBLIOTECAS: Orde pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos para o curso 2020/21. Ficheiro

2 de xuño de 2020
 • RELIXIÓN: Relación provisional de postos de traballo
  RPT provisional de relixión evanxélica
  RPT provisional de relixión católica infantil e primaria
  RPT provisional de relixión católica secundaria

 • ARTÍSTICAS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2018/2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PTS (591), especialidade operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (214) Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas especialidade saxofón Ficheiro

 • CONCURSO: Eduemprende Idea 2020 Ficheiro

1 de xuño de 2020
 • MÚSICA/DANZA: Resolución sobre a realización das probas de acceso ao curso académico 2020/2021 nos graos elemental e profesional das ensinanzas de música e de danza Ficheiro

 • HABILITACIÓNS: Durante o mes de xuño estará aberto o prazo para que o persoal docente funcionario de carreira do corpo de mestres que reúna os requisitos para a adquisición de novas especialidades, e que desempeñen as súas funcións nas etapas de EI e de EP poida solicitar o recoñecemento de novas especialidades. Ficheiro

 • CENTROS: Autorízase o cambio de denominación específica do CEIP Príncipe Felipe do concello de Pontevedra Ficheiro

 • OPOSICIÓNS: Hoxe día 1 de xuño, ábrese o prazo de matrícula para os procedementos selectivos. Ficheiro

 • RADIO-BIBLIO: Ampliación do prazo para participar no II Concurso de podcasts "Radio na biblio", en colaboración coa CRTVG (Radio Galega)Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Ampliación da convocatoria Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • BOLSAS: Anuncio relativo á reanudación de prazos de determinadas listas provisionais de interinidades e substitucións (alegacións) Ficheiro

 • FP. Probas libres para a obtención de títulos FP LOE. Curso 2019-2020 Ficheiro

 • Resolución sobre a reanudación do prazo de solicitude de habilitación para impartir docencia nos centros privados Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros