29 de maio de 2020
 • F.P.- Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2020. Ficheiro

 • CONCERTADOS: Reanudación do prazo de presentación de solicitudes das axudas a centros concertados para a contratación de auxiliares de conversa. Ficheiro

 • Resolución sobre a realización das probas de acceso ao curso académico 2020/2021 nos graos elemental e profesional das ensinanzas de música e de danza. Ficheiro

 • Boletín especial OPOSICIÓNS 2020/21 Ficheiro

 • EDUCACIÓN ESPECIAL: indicacións do procedemento a seguir ppara solicitar a prolongación excepcional da escolarización nos CEE de alumnado de 21 anos no curso 20/21Ficheiro

28 de maio de 2020
 • INSTRUCCIÓNS: Instrucións do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 Ficheiro

 • OPOS GALICIA: A Xunta abrirá o 1 de xuño a inscrición na OPE docente. Ficheiro

 • RELIXIÓN: avance ANPE Ourense, está previsto que a principios da semana que ven, se retome a R.P.T. para achegar posibles alegacións, e posterior publiación definitiva no DOG. A previsión de CXT para este curso é moi complicada polos prazos, e quedaría pendente para o vindeiro ano.

 • BOE: Resolución por la que se amplia, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación... Ficheiro

27 de maio de 2020
 • ANPE: Propostas ANPE para o inicio do curso 20/21 Ficheiro

 • DOG.- Resolución pola que se continúa o prazo de presentación de solicitudes e se adía a realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020 Ficheiro

 • DOG.- Resolución pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de novembro de 2019. Ficheiro

26 de maio de 2020
 • MESA: Resumo da Mesa Sectorial do día 26 de maio de 2020. Ficheiro

 • EOI: Instrucións pola que se adopotan medidas para a finalización do curso 19/20 nas EOI. Ficheiro

 • ANPE Informa: Orientaciones para la preparación de planes de contingencia para el curso 2020-2021 (Documento Ministerio borrador)Ficheiro

 • F.P.: Novas datas para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • MUFACE: Implanta la cita previa obligada en la atención al público. Ficheiro

 • MUFACE: cómo cambiar de entidad médica en junio. Ficheiro

24 de maio de 2020
 • DOG. Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • BOE: Orden para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Ficheiro

22 de maio de 2020
 • INSTRUCCIÓNS: Resolución pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial Ficheiro

20 de maio de 2020
 • DOG: Orde pola que se abre o prazo para que o persoal docente solicite comisiósn de saúde, concilias, e o persoal docente interino e substituto solicite non participar no CADP para o curso académico 2020/21. Ficheiro

08 de maio de 2020
 • PRAZOS: O cómputo dos ditos prazos iniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste e anunciarase na páxina web www.edu.xunta.gal Ficheiro

 • DOG: Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

06 de maio de 2020
 • DOG: Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, AA. Públicas e Xustiza, pola publican diversos acordos do Cecop da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • DOG: Resolución conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros