28 de abril de 2020
 • ABAU: Modificación da resolución pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/2020, da ABAU para o curso 2020/2021 (Pendiente de publicación no DOG) Ficheiro

 • INSTRUCIÓNS: Instrucións da D. Xeral de Educación, F,P. e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

24 de abril de 2020
 • BOE: Orden por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 Ficheiro

23 de abril de 2020
 • F.P.: Resolución pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de F.P. do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial Ficheiro

22 de abril de 2020
 • OPOS: Educación apraza as oposicións docentes para 2021 e blinda as prazas ofertadas Ficheiro

 • BORRADOR: Real Decreto de modificación parcial y transitoria del Reglamento de ingreso en cuerpos docentes LOE Ficheiro

17 de abril de 2020
 • INSTRUCCIÓNS: Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente) Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2019/2020. Aprazamento do proceso de admisión Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 14 de abril de 2020. Ficheiro

15 de abril de 2020
 • BOE: Resolución de MUFACE, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. Ficheiro

06 de abril de 2020
02 de abril de 2020
 • TÍTULOS: Información do Ministerio de Educación y Formación Profesional en relación cos procedementos de homologación e convalidación de títulos e estudios estranxeiros de educación non universitaria. Ficheiro

 • ACCESO: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Aprazamento da celebración da proba. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • ACCESO: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2020 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros