31 de marzo de 2020
 • DOG: Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia ... Ficheiro

30 de marzo de 2020
 • AXUDAS: Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19 Ficheiro

30 de marzo de 2020
 • AXUDAS: Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19 Ficheiro

29 de marzo de 2020
 • BOE: Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Ficheiro

21 de marzo de 2020
 • BOE: Adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional Ficheiro

 • MUFACE: Prestaciones de MUFACE en estado de alarma Ficheiro

20 de marzo de 2020
 • CXT: Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

19 de marzo de 2020
 • BOE: Orden por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020, y se modifica la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. Ficheiro

18 de marzo de 2020
 • DOG: Resolución, da Dirección X. de Centros e RR.HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ficheiro

 • DOG: Resolución, da Dirección X. de Centros e RR.HH., pola que se fai publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura de departamento de orientación, convocado pola Orde do 8 de outubro de 2019. Ficheiro

16 de marzo de 2020
 • BOLSA: Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

13 de marzo de 2020
 • DOG: Concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2020 Ficheiro

10 de marzo de 2020
 • CATEDRAS: Listaxe de prazas de Cátedras por especialidade proposta pola administración na mesa de hoxe día 10-03-2020 Ficheiro

09 de marzo de 2020
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de interinidades e substitucións para docencia no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos de sistemas enerxéticos Ficheiro

 • DOG: Regulación das situacións persoais especiais por motivos de saúde da adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal dos corpos docentes e do persoal laboral docenteFicheiro

05 de marzo de 2020
 • BORRADOR: Borrador da orde de Dirección Ficheiro

 • BORRADOR: Borrador da orde de Cátedras Ficheiro

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros