28 de febreiro de 2019
 • ADMISIÓN: Resultado do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión 2019/2020 Ficheiro

18 de febreiro de 2020
 • MESA: Resumo da mesa sectorial do día 18-02-2020 Ficheiro

13 de febreiro de 2020
12 de febreiro de 2020
 • F.P.: Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

11 de febreiro de 2020
 • FORMACIÓN: Relación provisional de persoas seleccionadas para a participación no curso de especialización en educación emocional Ficheiro

 • ANPA: Axudas para ANPA destinadas a actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero Ficheiro

10 de febreiro de 2020
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades no corpo de PES especialidade de navegación e instalacións mariñas, de sistemas electrónicos, de sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de PTs, especialidade de equipos electrónicos, de instalacións.... Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424) Ficheiro

 • PREMIOS: Resolución pola que se convocan os premios de Excelencia FP dual de Galicia e se crea o selo Empresa colaboradora de FP dual ) Ficheiro

06 de febreiro de 2020
 • CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

05 de febreiro de 2020
 • BACHAREL: Convocada a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2020 Ficheiro

 • ESO: Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2020 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir as especialidades de cociña, pastelaría e soldadura Ficheiro

 • BOLSA: Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020 Ficheiro

04 de febreiro de 2020
 • ARCO: Resolución provisional dos centros seleccionados para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria, en réxime de concorrencia competitiva,cofinanciado polo FSE Ficheiro

 • ADMISIÓN: Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia de alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir as especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros