31 de xaneiro de 2020
 • ADMISIÓN: Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • E. EMOCIONAL: Convocadas prazas destinadas ao profesorado de centros docentes públicos para a realización dun curso de especialización en educación emocional Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2020 Ficheiro

30 de xaneiro de 2020
 • BORRADOR: Borrador da aorde de humanitarias Ficheiro

 • MESA: Orde do día da Mesa Sectorial prevista para o 04-02-2020 Ficheiro

29 de xaneiro de 2020
 • CXT: Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

27 de xaneiro de 2020
 • DOG: Procedemento de expedición da certificación da formación de nivel básico en Prevención de Riscos Laborais para o alumnado FP de Galicia Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

22 de xaneiro de 2020
 • CXT: Publicadas as puntuación provisionais do baremo do cxt, para consultar e reclamar o baremo hai que entrar en www.edu.xunta.es/cxt e validarse.
  Premer na opción Participación a continuación Reclamar baremo

21 de xaneiro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir a especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • BOLSA: Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir as especialidades de cociña, pastelaría e soldadura Ficheiro

 • BOLSA: Corrección de erros á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán Ficheiro

20 de xaneiro de 2020
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés Ficheiro

09 de xaneiro de 2020
 • PFPP: Resolución da convocatoria da selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2019/2020 Ficheiro

31 de decembro de 2019
 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

30 de decembro de 2019
 • BOE: Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los Anexos I, II y III, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE... Ficheiro

27 de decembro de 2019
 • DOG: LEI de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. Ficheiro

23 de decembro de 2019
 • BOLSA: Listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • BIBLIOTECA: Relación de centros adscritos ás iniciativas de Voluntariado na biblioteca escolar (secundaria) e Voluntariado de Lectura-A (primaria) para o curso 2019/2020 Ficheiro

19 de decembro de 2019
 • ARCO: Accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Ficheiro

17 de decembro de 2019
 • ALERTA: Alerta de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 100km/h durante o día 18 de decembro na totalidade da provincia da Coruña e Pontevedra, a Mariña de Lugo e noroeste e montaña de Ourense Ficheiro

 • BOLSA: Resolución definitiva dos centros seleccionados que participarán no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» para o curso 2019/2020 Ficheiro

16 de decembro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de informática (590107) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • BOLSA: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • CLUBES LECTURA: Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020 Ficheiro

11 de decembro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo,... Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

 • DOG: Orde relativa ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación Ficheiro

05 de decembro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas na especialidade de instrumentos históricos de corda fretada Ficheiro

04 de decembro de 2019
 • DOG: Orde pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino público convocada para o día 12 de decembro de 2019. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros