29 de novembro de 2018
 • BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades para a docencia na E.S. de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicas Ficheiro

 • BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431) Ficheiro

27 de novembro de 2018
 • BOLSA: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018/2019 do corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de F.P. Ficheiro

20 de novembro de 2018
 • BOLSA: Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431) Ficheiro

19 de novembro de 2018
 • CXT: Publicación das vacantes provisionais de Galicia Ficheiro

 • BOLSA: Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

13 de novembro de 2018
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade xaponés Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade chinés Ficheiro

07 de novembro de 2018
 • ORIENTACIÓN: Convocado o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019 Ficheiro

06 de novembro de 2018
 • BOLSA: Listaxe do baremo provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas nas listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

 • CXT: Instrucións e diversos aspectos relacionados co concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010