31 de xullo de 2018
  • CADP: Adxudicación provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de secundaria para o curso académico 2018/2019 Ficheiro

  • ASESORÍAS: Resolución definitiva do concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería Ficheiro

  • CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2018) Ficheiro

  • ASESORÍAS: Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR Ficheiro

  • FORMACIÓN: Resolución provisional das as licenzas por formación para o curso 2018/2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

  • CATALOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial Ficheiro

27 de xullo de 2018
  • CADP: Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2018/19 Ficheiro

18 de xullo de 2018
  • VACANTES: Listaxe de vacantes da provincia de Ourense para o curso 2018-2019 Ficheiro

12 de xullo de 2018
  • SAÚDE: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde (2018) Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010