Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e AdministrativosANPE CALIFICA DE INSUFICIENTE EL ACUERDO FIRMADO EN LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS POR OLVIDARSE DEL PROFESORADO Y EXIGE LA INMEDIATA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS DOCENTES


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA


OPOSICIÓNS Galicia 2018

Oposicións docentes toda España

ÚLTIMAS NOVAS
 • 20.06 DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 18.06 OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • 18.06 MATERIAS: Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato: borrador das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI" Ficheiro

 • 18.06 DOG: RESOLUCIÓN da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19. Ficheiro

 • 15.06 FORMACIÓN: Convocatoria de plans de formación permanente do profesorado que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2018/2019 Ficheiro

 • 15.06 HUMANITARIAS: Listaxe provisional de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde (2018) Ficheiro

 • 14.06 DOG: Orden por la que se dictan normas para la adjudicación de destino provisional entre el personal docente perteneciente a los cuerpos de inspectores de Educación, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de F.P. ... Ficheiro

 • 13.06 OPOS: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, profesores de EOI, de ingreso ao corpo de PT de FP, mestres e novas especialidades para o ano 2018 Ficheiro

 • 13.06 DOG: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería Ficheiro

 • 13.06 DOG: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR Ficheiro

 • 13.06 DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 13.06 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxe provisional de cualificacións. Convocatoria 2018 Ficheiro

 • 13.06 DOG: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • 13.06 PROXECTA: Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • 11.06 CUALE: Aberto o prazo para realizar a memoria do programa CUALE 2017/2018 Ficheiro

 • 11.06 FORMACIÓN: Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • 11.06 ARTES: Listaxe provisional de persoas admitidas ás probas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación (2018) Ficheiro

 • 11.06 STEM: Convocatoria para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2018 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO Ficheiro

 • 11.06 MAKER: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 11.06 ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 11.06 CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 11.06 CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 11.06 BILINGÜES: Aberto o prazo para realizar a memoria do programa de Seccións Bilingües 2017/2018 Ficheiro

 • 11.06 PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017 Ficheiro

 • 11.06 CALENDARIO: Calendario escolar 2018/2019 Ficheiro

 • 07.06 OPOS: Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • 07.06 OPOS: Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • 07.06 DOG: Orde do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week Ficheiro

 • 07.06 PIALE: Orde do 30 de maio de 2018 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE Ficheiro

 • 06.06 OPOS: Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocados pola Orde do 20 de marzo de 2018 Ficheiro

 • 05.06 OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • 05.06 OPOS: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario... Ficheiro

 • 05.06 CONVENIOS: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • 05.06 MESA: Orde do día da Mesa Sectorial Docente non Universitaria Ficheiro

 • 28.05 OPOS: Como reclamar á lista de excluidos e á non aparaición en ningunha das listas Ficheiro

 • 28.05 DOG: Resolución pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19.

 • 28.05 DOG: Públicación da composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. Ficheiro

 • 25.05 BOLSA: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

 • 23.05 F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2017/2018 Ficheiro

 • 22.05 OPOS: Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído do concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • 22.05 OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres para o ano 2018 Ficheiro

 • 22.05 FONDO LIBROS: Anexos I e II do procedemento ED330B relativos ao fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 22.05 DOG: Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes Ficheiro

 • 22.05 DOG: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 22.05 DOG: Concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018 Ficheiro

 • 21.05 DOG: Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 21.05 DOG: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • 16.05 MESA: Informe da Mesa Sectorial de homologación retributiva envio informe da mesma. Quedamos emprazados novamente para o vindeiro martes 22 de maio ás 11:30 horas. Ficheiro

 • 16.05 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade matemáticas Ficheiro

 • 14.05 DOG: Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo Ficheiro

 • 11.05 BOLSA: Listaxe provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano Ficheiro

 • 09.05 MESA: Orde do día da mesa sectorial do martes 15 de maio de 2018 Ficheiro

 • 09.05 DOG: Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 09.05 DOG: Convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia Ficheiro

 • 08.05 EDUEXCHANGES: Listaxe provisional de centros admitidos da convocatoria para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 08.05 DOG: Nomeamento dos membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2018/19 Ficheiro

 • 07.05 DOG: Corrección de erros da orde pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010