Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

NOVOS CURSOS

Cursos Homologados pola Consellería para o 2019-2020 válidos para sexenios, oposicóns,...

www.anpeourense.com/Cursos.php

ÚLTIMAS NOVAS
 • 21.11 CXT: Convocado concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • 20.11 PROXECTOS: Resolución do VI Concurso de traballos por proxectos da convocatoria 2018/2019 Ficheiro

 • 19.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

 • 15.11 F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2019/2020. Resolución provisional Ficheiro

 • 15.11 ROBOTICA: Resolución definitiva de centros admitidos no programa Introdución á robótica educativa en primaria para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 14.11 PREMIOS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 14.11 PREMIOS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 13.11 PREMIOS: Resolución provisional dos centros seleccionados do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • 13.11 ESPAZOS MAKER: Resolución provisional de centros admitidos no programa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 13.11 PREMIOS: Resolución provisional da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos Ficheiro

 • 13.11 PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 12.11 BOLSA: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • 12.11 PRACTICUM: Listaxe definitiva de persoas titoras e coordinadoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 07.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • 07.11 PRACTICUM: Listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 07.11 PROXECTA: Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 07.11 EXTERIOR: Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e China Ficheiro

 • 06.11 VACANTES: Proposta provisional de vacantes 2019-2020 Ficheiro

 • 04.11 BOLSA: Modificación da resolución da apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de .... Ficheiro

 • 04.11 BIBLIOTECAS: Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 25.10 CLUB CIENCIA : Resolución provisional de centros admitidos no Club de Ciencia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 25.10 ROBÓTICA : Resolución provisional de centros admitidos no programa Introdución á robótica educativa en primaria para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 25.10 F.P. : Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

 • 24.10 LINGUAS: Actividades de formación en linguas estranxeiras alumnado 2019. Relación de persoas beneficiarias e importe das axudas concedidas Ficheiro

 • 24.10 STEMWEEK: STEMweek 2019. Relación de persoas beneficiarias e importe das axudas concedidas Ficheiro

 • 24.10 CONCURSO: Convocatoria do concurso para elaborar a exposición sobre o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas 2020 Ficheiro

 • 23.10 PREMIOS: Puntuacións provisionais dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 22.10 PRACTICUM: Listaxe provisional de persoas titoras e coordinadoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 22.10 CXT: Instrucións para participar no concurso de traslados dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

 • 21.10 DOG: ORDE pola que se convoca CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. Ficheiro

 • 21.10 DOG: ORDE pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

 • 17.10 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de orquesta, fagot, frauta travesa... Ficheiro

 • 16.10 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • 16.10 BOLSA: Relación definitiva de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

 • 15.10 ENGLISH WEEK: Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020 Ficheiro

 • 15.10 INTERCAMBIOS: Publicación da relación dos intercambios provisionais de prazas curso 2019/2020 Ficheiro

 • 15.10 DIRECCIÓN: Convocatoria do curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

 • 11.10 DIGITALENT: Relación definitiva de centros seleccionados segundo a convocatoria para participar no proxecto “DIGICRAFT EN TU COLE” no marco do Plan DIGITALENT Ficheiro

 • 11.10 DOG: Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 11.10 XUBILACIÓNS 2019: Listaxe de xubilacións do ano 2019 Ficheiro

 • 10.10 DOG: Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 10.10 DOG: Establecido o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • 09.10 BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • 09.10 BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • 04.10 DIGICRAFT: Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 04.10 STEM: Resolución definitiva dos centros docentes públicos para participar na Semana STEM 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO Ficheiro

 • 04.10 PROXECTOS: Proxectos de formación para o profesorado de FP 2019/2020 Ficheiro

 • 02.10 DOG: Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2019 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

 • 30.09 CXT: Recollida de documentación correspondente ao concurso xeral de traslados 2018 Fichºeiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

GRACIAS A TOD@S!!!


ANPE GANA las ELECCIONES Sindicales de RELIGION en Ourense con el 60% de los votos
y continuará presidiendo el Comité de Profesores de Religión, cuatro años más.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010