Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

NOVOS CURSOS

Cursos Homologados pola Consellería para o 2019-2020 válidos para sexenios, oposicóns,...

www.anpeourense.com/Cursos.php


INFORME DO DEFENSOR DO PROFESOR 2019ÚLTIMAS NOVAS
 • 18.02 MESA: Resumo da mesa sectorial do día 18-02-2020 Ficheiro

 • 13.02 MESA: Orde do día da mesa sectorial convocada para o día 18 (convocatoria de Oposicions 2020) Ficheiro

 • 12.02 F.P.: Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

 • 11.02 FORMACIÓN: Relación provisional de persoas seleccionadas para a participación no curso de especialización en educación emocional Ficheiro

 • 11.02 ANPA: Axudas para ANPA destinadas a actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero Ficheiro

 • 10.02 BOLSA: Apertura das listas de interinidades no corpo de PES especialidade de navegación e instalacións mariñas, de sistemas electrónicos, de sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de PTs, especialidade de equipos electrónicos, de instalacións.... Ficheiro

 • 10.02 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424) Ficheiro

 • 10.02 PREMIOS: Resolución pola que se convocan os premios de Excelencia FP dual de Galicia e se crea o selo Empresa colaboradora de FP dual ) Ficheiro

 • 06.02 CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial Ficheiro

 • 06.02 CXT: Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • 06.02 CXT: Resolución provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

 • 05.02 BACHAREL: Convocada a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2020 Ficheiro

 • 05.02 ESO: Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2020 Ficheiro

 • 05.02 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir as especialidades de cociña, pastelaría e soldadura Ficheiro

 • 05.02 BOLSA: Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 04.02 ARCO: Resolución provisional dos centros seleccionados para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria, en réxime de concorrencia competitiva,cofinanciado polo FSE Ficheiro

 • 04.01 ADMISIÓN: Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 04.02 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia de alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013) Ficheiro

 • 04.02 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir as especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • 31.01 ADMISIÓN: Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 31.01 E. EMOCIONAL: Convocadas prazas destinadas ao profesorado de centros docentes públicos para a realización dun curso de especialización en educación emocional Ficheiro

 • 31.01 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2020 Ficheiro

 • 30.01 BORRADOR: Borrador da aorde de humanitarias Ficheiro

 • 30.01 MESA: Orde do día da Mesa Sectorial prevista para o 04-02-2020 Ficheiro

 • 29.01 CXT: Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

 • 27.01 DOG: Procedemento de expedición da certificación da formación de nivel básico en Prevención de Riscos Laborais para o alumnado FP de Galicia Ficheiro

 • 27.01 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

 • 22.01 CXT: Publicadas as puntuación provisionais do baremo do cxt Ficheiro

 • 21.01 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir a especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • 21.01 BOLSA: Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir as especialidades de cociña, pastelaría e soldadura Ficheiro

 • 21.01 BOLSA: Corrección de erros á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán Ficheiro

 • 20.01 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés Ficheiro

 • 09.01 PFPP: Resolución da convocatoria da selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2019/2020 Ficheiro

 • 31.12 DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • 30.12 BOE: Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los Anexos I, II y III, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE... Ficheiro

 • 27.12 DOG: LEI de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. Ficheiro

 • 23.12 BOLSA: Listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 23.12 BIBLIOTECA: Relación de centros adscritos ás iniciativas de Voluntariado na biblioteca escolar (secundaria) e Voluntariado de Lectura-A (primaria) para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 19.12 ARCO: Accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Ficheiro

 • 17.12 ALERTA: Alerta de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 100km/h durante o día 18 de decembro na totalidade da provincia da Coruña e Pontevedra, a Mariña de Lugo e noroeste e montaña de Ourense Ficheiro

 • 17.12 BOLSA: Resolución definitiva dos centros seleccionados que participarán no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 16.12 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de informática (590107) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • 16.12 BOLSA: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • 16.12 CLUBES LECTURA: Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 11.12 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo,... Ficheiro

 • 11.12 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

 • 11.12 DOG: Orde relativa ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación Ficheiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

GRACIAS A TOD@S!!!


ANPE GANA las ELECCIONES Sindicales de RELIGION en Ourense con el 60% de los votos
y continuará presidiendo el Comité de Profesores de Religión, cuatro años más.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010