Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

CADP Curso 2019-2020 Resumo de datas

Prazo para participar

27-06-2019 ata o 17-07-2019

Publicación de listaxes do profesorado obrigado a participar

02-07-2019

Reclamación ás listaxes do profesorado obrigado a participar

5 días hábiles

Prazo para o profesorado que obteña praza no concurso-oposición

2 días hábiles dende a publicación das listaxes de aprobadas/os

Resolucións provisionais

Mestres: 26 de xullo

Secundaria, F.P., Música, ... :31 de xullo

Renuncias e reclamación

Mestres: ata 2 días hábiles da resolución provisional

Secundaria, F.P., Música,... :ata o 03-09-2019

Restrición de concellos ou provincias (INTERIN@S)

16-07-2019 ata o 17-08-2019

Resolución definitiva

Mestres: 01-08-2019

Secundaria, F.P., Música, ... : 10-09-2019

Incorporación / Toma de posesión

Mestres: 01-09-2019

Secundaria, F.P., Música, ... : Segundo data de comezo de cada corpo.

Oposicións 2019
Galicia: Primaria Secundaria/FP

SUPERADO O PROCEDEMENTO SELECTIVO... Ver guía

Anexo alegación de méritos 2019: acceder
ÚLTIMAS NOVAS
 • 17.07 CATALOGO: Modificación do catálogo de prazas da provincia de Ourense para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 17.07 VACANTES: Listaxe de vacantes provisionais en Ourense Ficheiro

 • 17.07 E. DEPORTIVAS: Listaxe definitiva de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 17.07 STEM: Listaxe provisional do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • 17.07 PRAZAS CONVENIO: Resolución do baremo provisional do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou programas específicos desta consellería Ficheiro

 • 17.07 F.P. DUAL: Prazas vacantes curso 2019/2020 Ficheiro

 • 16.07 F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

 • 16.07 F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • 16.07 F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019/2020 Ficheiro

 • 16.07 ADMISIÓN: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 15.07 F.P. DUAL: Formación Profesional dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • 15.07 ATENCIÓN PREFERENTE: Resolución provisional do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • 15.07 ESCOLAS DEPORTIVAS: Listaxe provisional de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 15.07 PROGRAMA: Resolución definitiva de centros seleccionados no programa "Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade" para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 12.07 F.P.: Probas libres de títulos extinguidos FP (LOXSE). Curso 2019/2020 Ficheiro

 • 12.07 CFR: Resolución provisional do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • 12.07 EASD: Cualificacións definitivas das probas específicas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño Ficheiro

 • 12.07 SUSTITUCIÓNS: Apertura do prazo para realizar as solicitudes de prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos Ficheiro

 • 12.07 EASD: Listaxe definitiva do alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 11.07 ASESORÍAS: Puntuacións provisionais do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

 • 11.07 PIALE: Adxudicación definitiva das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • 11.07 INTERCAMBIOS: Modificación dos prazos de intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería Ficheiro

 • 10.07 DIGICRAFT: Convocado o proceso de selección de centros para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 10.07 PREMIOS: Convocados os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 10.07 ARTES: Cualificacións definitivas das probas de madureza para o acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño dos ciclos de grao superior para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 09.07 PREMIOS: Listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído correspondentes aos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2018/2019 Ficheiro

 • 09.07 PREMIOS: LCualificacións provisionais dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 09.07 F.P. DUAL: Proxectos experimentais de Formación Profesional Dual. Convocatoria 2019. Listaxe definitiva de solicitudes Ficheiro

 • 05.07 CONCILIA: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 05.07 SAUDE: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 05.07 C.R.D.: Convocadas prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 05.07 F.P.: Proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • 03.07 F.P. DUAL: Proxectos experimentais de Formación Profesional Dual. Convocatoria 2019. Listaxe provisional de solicitudes Ficheiro

 • 03.07 FORMACIÓN: Convocada a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2019/2020 Ficheiro

 • 03.07 ORIENTACIÓN: Resolución do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019 Ficheiro

 • 02.07 ARTES: Inscrición nas probas de acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 02.07 CXT: Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro de 2018 e 26 de novembro de 2018 Ficheiro

 • 01.07 BIBLIOTECA: Resolución provisional do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020 Ficheiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

GRACIAS A TOD@S!!!


ANPE GANA las ELECCIONES Sindicales de RELIGION en Ourense con el 60% de los votos
y continuará presidiendo el Comité de Profesores de Religión, cuatro años más.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010