Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

¿ESTOS SINDICATOS NOS ROBAN?

Leer mais ...

ESPECIAL CONCURSO TRASLADOS Leer mais ...

CXT, Reclamación colectiva contra a discriminación dos profesores galegos no concurso de traslados 2014-2015.
Enlace para suscribir a reclamación

ÚLTIMAS NOVAS
 • 27.11 BOE: Convocatoria de prazas para auxiliares de conversación para o curso académico 2015-2016. Ficheiro

 • 25.11 OPOS: Información detallada das convocatorias de oposicións en tódalas comunidades autónomas. Ficheiro

 • 25.11 BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de PT de Formación Profesional e EOI nas especialidades de Instalacións electrotécnicas, Procesos comerciais e procesos de xestión administrativa e italiano en Galicia Ficheiro

 • 25.11 LECTURA: Ábrese o prazo para solicitar a participación no programa de Voluntariado de lectura-A para o curso 2014/2015, destinado a centros que contan con alumnado de 5º e 6º de primaria como colaboradores da biblioteca escolar Ficheiro

 • 25.11 BOE: R. D. 967/2014, de requisitos y procedimiento para homologación y declaración de equivalencia y convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar los niveles MECES de varios títulos superiores Ficheiro

 • 25.11 BOLSA: Apertura dunha bolsa de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas en Andalucía Ficheiro

 • 25.11 BOE: Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001 Ficheiro

 • 25.11 BOLSA: Apertura dunha bolsa de interinidades e substitucións na especialidade de PT e informática (PES) en Asturias Ficheiro

 • 25.11 FORMACION: Resolución definitiva dos plans de formación permanente do profesorado que se van impantar en centros educativos públicos dependentes desta Consellería no curso 2014/2015 Ficheiro

 • 25.11 EE.ESPECIAIS: Resolución pola que se establece o procedemento para o acceso á docencia na especialidade de dirección de orquestra no Conservatorio Superior de Música da Coruña Ficheiro

 • 18.11 DOG: Modificación da orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15. Ficheiro

 • 14.11 OPOS: A oferta de emprego público de docentes para infantil e primaria incluirá todas as especialidades agás o francés Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace
INFORME 2012 DO DEFENSOR DO PROFESOR Enlace
ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Visitas museos nacionais, viaxas ao estranxeiro... ?
Lembra facerte co CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR . Solicítao en ANPE OURENSE

Anteproxecto do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes Enlace.
ANPE en la cabercera de la unidad sindical en defensa de los/as Empleados/as Públicos/as de Galicia: MANIFIESTO Enlace
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010