Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Oposicións 2019
ÚLTIMAS NOVAS
 • 20.03 FORMACIÓN: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución provisional Ficheiro

 • 20.03 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228) Ficheiro

 • 20.03 BOE: R.D. por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales. Ficheiro

 • 20.03 BOE: R.D. por el que se establecen tres cualificaciones profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. Ficheiro

 • 20.03 BOE: R.D. por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Imagen y Sonido, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre. Ficheiro

 • 20.03 BOE: R.D. por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre. Ficheiro

 • 20.03 BOE: Publicación del Convenio con A 5 Project Group Ingeniería y Sistemas, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • 20.03 BOE: Publicación del Convenio con Alecop S.Coop., para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • 20.03 BOE: Publicación del Convenio con la Asociación Española de Floristas, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • 20.03 BOE: Publicación del Convenio con la Fundación Michelin España Portugal, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • 20.03 BOE: Publicación delConvenio con Sevillana de Café, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. Ficheiro

 • 20.03 CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

 • 20.03 CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2019 Ficheiro

 • 19.03 BOE: Convocatoria de los premios Nacionales de las Olimpiadas de matemáticas, física, química, biología, geología y economía correspondientes al año 2019. Ficheiro

 • 15.03 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

 • 14.03 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática Ficheiro

 • 12.03 CXT: Resolución provisional do Concurso Xeral de Traslados Ficheiro

 • 12.03 DOG: Resolución pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2018. Ficheiro

 • 12.03 DOG: Orde pola que se establece o procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables. Ficheiro

 • 12.03 La regulación del horario lectivo de los docentes queda al albur de las Comunidades Autónomas ahondando en la devertebración Ficheiro

 • 11.03 Letras Galegas: Resolución da convocatoria do concurso para elaborar unha exposición sobre a o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas 2019, Antón Fraguas Fraguas Ficheiro

 • 11.03 DOG: Orde pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de FP,deportivas ou de artes plásticas e deseño. Ficheiro

 • 08.03 DOG: Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades,... Ficheiro

 • 07.03 BORRADOR: Proxecto de orde pola que se modifica a orde da CONCILIA. Ficheiro

 • 07.03 BORRADOR: PROXECTO DE ORDE pola que se da publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de P. de Ensinanza Secundaria, de P. Técnicos de F.P., de E.O.I. que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Ficheiro

 • 07.03 DOG: Orde pola que se regula a composición e o funcionamento das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. Ficheiro

 • 06.03 DOG: Orde pola que se amplía unha praza no concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018. Ficheiro

 • 04.03 DOG: Convocatoria de pruebas de evaluación en competencias clave para acceder a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación (código de procedimiento TR306A). Ficheiro

 • 04.03 PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/2018 Ficheiro

 • 01.03 DOG: Decreto polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2019. Ficheiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

GRACIAS A TOD@S!!!

ANPE Ourense TV

Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010