Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
ANTE LA APROBACIÓN DE LA LOMLOE EN EL CONGRESO, ANPE DENUNCIA LA FALTA DE DIÁLOGO, NECOGIACIÓN Y CONSENSO

SATSE Galicia y ANPE Galicia informan a la Fiscalía de Menores de la comunidad gallega sobre el grave riesgo del alumnado ante la Covid-19


ÚLTIMAS NOVAS
 • 24.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, lingua castelá e literatura Ficheiro

 • 23.11 FP: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2019-2020. Resolución de avaliación Ficheiro

 • 23.11 DOG: Composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente Ficheiro

 • 23.11 ERASMUS+: Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas nas axudas de mobilidade complementarias no marco do programa Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 Ficheiro

 • 23.11 PREMIOS: XV Premios á excelencia musical Mans Futuro 2020 Ficheiro

 • 20.11 CONTRATOS PROGRAMA: Publicación da Resolución provisional de centros seleccionados e actuacións concedidas da convocatoria de contratos-programa 2020/21 Ficheiro

 • 20.11 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, organización e proxectos de fabricación mecánica Ficheiro

 • 20.11 DOG: Creación das comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19 Ficheiro

 • 19.11 FP: Instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19 Ficheiro

 • 19.11 BOLSA: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Lingua estranxeira francés (597033) Ficheiro

 • 19.11 FORMACIÓN: Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21 Ficheiro

 • 18.11 BOLSA: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe (597037) Ficheiro

 • 18.11 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de filosofía Ficheiro

 • 18.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de asesoría e procesos de imaxe persoal Ficheiro

 • 18.11 BOLSAS BORRADOR: Instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria Ficheiro

 • 17.11 BOLSA: Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP Ficheiro

 • 17.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de fabricación e instalación de carpintería e moble Ficheiro

 • 16.11 COVID: Creación do Grupo Técnico Covid19 no ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ficheiro

 • 12.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés Ficheiro

 • 12.11 DOG: Concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico 2019/20 Ficheiro

 • 11.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de peiteado Ficheiro

 • 10.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de percusión Ficheiro

 • 10.11 BOLSA: Publicación definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036) Ficheiro

 • 10.11 PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 Ficheiro

 • http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32412
 • 10.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de percusión Ficheiro

 • 10.11 BOLSA: Publicación definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036) Ficheiro

 • 09.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrónicos Ficheiro

 • 09.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de Sistemas electrotécnicos e automáticos Ficheiro

 • 09.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de equipos electrónicos Ficheiro

 • 09.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de instalacións electrotécnicas Ficheiro

 • 09.11 EDUEMPRENDE: Resolución pola que se regula a convocatoria dos programas Eduemprende 2020-2021 Ficheiro

 • 06.11 ERASMUS+: Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas nas axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores Ficheiro

 • 06.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, Organización e proxectos de fabricación mecánica Ficheiro

 • 06.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de fútbol Ficheiro

 • 06.11 DIRECIÓN: Convocatoria do curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

 • 05.11 COVID-19: Procedemento de xestión de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital. Plan de ensino virtual ante a Covid-19 Ficheiro

 • 05.11 COVID-19: Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19 Ficheiro

 • 05.11 BOLSA: Actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 e protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares nos centros de ensino non universitario Ficheiro

 • 05.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de latín Ficheiro

 • 05.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de grego Ficheiro

 • 03.11 PRACTICUM: Publicación da selección definitiva de docentes para a titorización do curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico de FP Ficheiro

 • 03.11 PLANS PECHES: Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches Ficheiro

 • 03.11 HORARIOS: Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19 Ficheiro

 • 03.11 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas Ficheiro

 • 02.11 CXT: Proposta inicial de vacantes na provincia de Ourense para o concurso de traslados Ficheiro

 • 02.11 ARCO: Convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2020 Ficheiro

ANPE GANA las elecciones sindicales de RELIGION.

con un respaldo del 60% de los votos, continuará presidiendo el Comité de Docentes de Religión de Ourense, para defender los derechos de todos/as los/as docentes.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros