Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
ANPE Ourense hace público su profundo malestar por la utilización de la figura docente de manera desafortunada y ventajista por parte de la empresa de viajeros ALSA
Leer mais ...

Sentencias sobre el concurso general de traslados 2013-2014 del Tribunal Superior de Galicia.
Leer mais ...

ÚLTIMAS NOVAS
 • 30.01 DOG: Publicación no DOG das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de Instalacións Electrotécnicas, Procesos Comerciais, Procesos de Xestión Administrativa e Italiano. Ficheiro

 • 30.01 ADMISIÓN: Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2015/2016 Ficheiro

 • 30.01 BOE: Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Ficheiro

 • 27.01 DOG: Decreto polo que se desenvolve a Lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. Ficheiro

 • 26.01 BOLSA: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de Instalacións Electrotécnicas, Procesos Comerciais, Procesos de Xestión Administrativa e Italiano. Ficheiro

 • 26.01 CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución provisional pola que se fai pública a relación dos centros seleccionados na convocatoria dos contratos-programa para o curso 2014/2015 Ficheiro

 • 22.01 CXT: Retirada da documentación do concurso de traslados do ano 2013 relativa ao apartado 6 do baremo-publicacións e méritos artísticos e literarios. Ficheiro

 • 22.01 PROBAS: Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. Ficheiro

 • 22.01 PROBAS: Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización Ficheiro

 • 12.01 OPOS: Ditribución de plazas por especialidade para as oposicións 2015 dos corpos de ensinanzas medias en Extremadura. Ficheiro

 • 09.01 BOLSA: Ampliación de listas en Aragón: especialidad producción en artes gráficas. Ficheiro

 • 09.01 DOG: Convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego nos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2014/2015. Ficheiro

 • 08.01 DOG: Resolución pola que se convocan as probas de conxunto e se nomean os membros do tribunal que actuará nos procedementos de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as nas modalidades de fútbol e fútbol sala. Ficheiro

 • 08.01 LISTAS: Publicada a listaxe de persoas admitidas no Proxecto de FP dual do ciclo Electromecánica de maquinaria Ficheiro

 • 08.01 MUFACE: Durante o mes de xaneiro mutualistas e beneficiarios poden solicitar cambio de entidade durante todo o mes de xaneiro. Ficheiro

 • 08.01 BOE: Corrección de errores por la que se conceden los premios fallados en el XXVII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2014. Ficheiro

 • 08.01 BOLSA: Ampliación de listas en Aragón nas especialidades de Análises e Química Industrial Ficheiro

 • 08.01 ACREDITACION: Apertura de prazo para acreditar competencias profesionais a través de experiencias profesionais Ficheiro

 • 08.01 DOG: Modificación das instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • 07.01 DATOS PERSOAIS: Aberto o prazo para que o profesorado funcionario de carreira, funcionario en prácticas, interinos e susbtitutos actualice o seu expediente Ficheiro

 • 04.01 BOE: Real Decreto polo que se establece ourrículo básico da Educación Secundaria Obligatoria e do Bacharelato. Ficheiro

 • 30.12 BOE: Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Ficheiro

 • 30.12 BOE: Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Ficheiro

 • 30.12 DOG: Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. Ficheiro

 • 30.12 DOG: Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Ficheiro

 • 30.12 BOE: Resolución por la que se modifica la de 1 de agosto de 2014, por la que se convocan los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. Ficheiro

 • 30.12 BOE: Resolución por la que se resuelve el I Concurso Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias, correspondientes al curso escolar 2013-2014. Ficheiro

 • 30.12 LECTURA: Resolución da convocatoria de Clubs de lectura para o curso 2014/2015 Ficheiro

 • 30.12 BOE: Resolución por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera en diferentes cuerpos. Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace
INFORME 2012 DO DEFENSOR DO PROFESOR Enlace
ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Visitas museos nacionais, viaxas ao estranxeiro... ?
Lembra facerte co CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR . Solicítao en ANPE OURENSE

Anteproxecto do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes Enlace.
ANPE en la cabercera de la unidad sindical en defensa de los/as Empleados/as Públicos/as de Galicia: MANIFIESTO Enlace
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010