Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Ensinanza Pública Galega...
@s mellores profes e alumn@s do mundo!!!
ÚLTIMAS NOVAS
  • 24.08 DOG: Adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2015/16 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2015, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

  • 31.07 OPOS: Relación de persoal e nomeamento de funcionarios en prácticas dos opositores que superaron o concurso-oposición no proceso selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e adquisición de novas especialidades Ficheiro

  • 31.07 CONCURSILLO: Adxudicación definitiva de destinos provisionais do persoal docente do corpo de mestres para o curso 2015/2016 Ficheiro

  • 31.07 CONCURSILLO: Publicación da adxudicación provisional do persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, p. t. F. P, catedráticos e profesores de E. O. I., profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño para o curso 2015-2016. Ficheiro

  • 31.07 CONCURSILLO: Destinos provisionais do corpo de inspección para o curso 2015-2016 Ficheiro

  • 29.07 LOMCE: Instrucións no curso académico 2015/2016 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

  • 24.07 CONCURSILLO: Publicación da adxudicación provisional de destinos do persoal docente do corpo de mestres para o curso 2015-2016. Ficheiro

  • 13.07 EXTERIOR: Prorrogada a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior a funcionarios docentes. Ficheiro

  • 13.07 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración. Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

ANPE solicita á Consellería de Cultura Educación e O.U. a fin da discriminación do profesorado galego nos Concursos de Traslados.
Leer mais ...

Sentenzas sobre o concurso xeral de traslados 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.
Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Visitas museos nacionais, viaxas ao estranxeiro... ?
Lembra facerte co CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR . Solicítao en ANPE OURENSE

Anteproxecto do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes Enlace.
ANPE en la cabercera de la unidad sindical en defensa de los/as Empleados/as Públicos/as de Galicia: MANIFIESTO Enlace
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010