Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
ÚLTIMAS NOVAS
 • 29.08 CRD: Listaxes coas puntuacións provisionais dos solicitantes admitidos e excluídos das prazas de residencia nos C.R.D. residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2016/2017 Ficheiro

 • 26.08 CONCURSILLO: Resolución definitiva da adxudicación dos destinos provisionais dos opositores que superaron o procedemento selectivo para ingreso no corpo de inspectores de educación Ficheiro

 • 19.08 DOG: Publicación da relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de PES, ao corpo de PTFP, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • 19.08 DOG: Nomeamento de funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • 18.08 DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/2017 Ficheiro

 • 18.08 DOG: Convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 Ficheiro

 • 17.08 DOG: Publicación da adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/17 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, desprazado por falta de horario, por comisión de servizos por concelleiro/a, por concilia, opositor do ano 2016, e persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

 • 10.08 BOLSA: Convocatoria de procedimiento para la constitución de listas de espera extraordinaria en varias especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y F.P. en Extremadura Ficheiro

 • 08.08 CONCURSILLO: Resolución pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/2017 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo Ficheiro

 • 08.08 OPOS: Relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición 2016 e nomeamento de funcionarios en prácticas Ficheiro

 • 08.08 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional Ficheiro

 • 05.08 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Documentación e Administración Sanitarias Ficheiro

 • 05.08 ASESORES/AS: Resolución do 4 de agosto de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR, convocado pola orde de 23 de xuño de 2016 Ficheiro

 • 05.08 FORMACIÓN: Puntuacións provisionais das persoas participantes na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2016/2017 destinadas a funcionarios docentes non universitarios Ficheiro

 • 04.08 DOG: Orde pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. Ficheiro

 • 01.08 CONCURSILLO: Publicación da adxudicación de destinos para o curso 2016/2017 do corpo de mestres Ficheiro

 • 01.08 ASESORES: Resolución do concurso de méritos específico para cubrir prazas de asesores na Consellería de Educación e O.U. Ficheiro

 • 01.08 DOG: Instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010