Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

DUDAS SOBRE O CADP (Interinidades e substitucións)Leer aclaracións


Horario do período non lectivo de xullo e agosto


Xullo: Martes, mércores e xoves de 10:30 a 13:30

Agosto: 30 e 31 de 10:30 a 13:30

ÚLTIMAS NOVAS
 • 20.07 VACANTES: Vacantes provisionais do corpo demestes da provincia de Ourense. Ficheiro

 • 20.07 BOLSA: Puntuacións definitivas e relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de Canto, Clarinete e Percusión. Ficheiro

 • 20.07 ADMISIÓN: Listaxe de persoas admitidas na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia 2017/2018 Ficheiro

 • 20.07 PROXECTOS: Relación provisional de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL Ficheiro

 • 20.07 DOG:Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes Ficheiro

 • 20.07 BORRADOR: Orde do 19 de xullo de 2017 pola que se regula a convocatoria e selección de centros para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week Ficheiro

 • 19.07 CONCILIA: Resolución provisional das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2017). Ficheiro

 • 19.07 PREFERENTE: Baremo provisional, adxudicación provisional e relación de excluídos do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • 18.07 SUBSTITUTOS: Apertura do prazo para que o persoal docente, interino ou substituto, solicite provincias ou zonas. Ficheiro

 • provisional de méritos e relación provisional de excluídos do concurso de méritos entre persoal funcionario dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos Ficheiro

 • 17.07 CONVENIOS: Baremación provisional de méritos e relación provisional de excluídos do concurso de méritos entre persoal funcionario dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos Ficheiro

 • 17.07 ADMISIÓN: Asignación provisional de prazas para cursar as ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 17.07 DOG: Resolución da convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa PIALE para o ano 2017 Ficheiro

 • 17.07 BACHIBAC: Listaxe provisional de centros admitidos no programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 13.07 DOG: Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017. Ficheiro

 • 13.07 DOG: Extracto da Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017. Ficheiro

 • 13.07 DOG: Orde pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. Ficheiro

 • 13.07 DOG: Orde pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 4 de abril de 2016. Ficheiro

 • 11.07 INTERINIDADES: Resolución pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias. Ficheiro

 • 07.07 COMISIÓNS SAÚDE: Resolución provisional de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2017/18 Ficheiro

 • 04.07 DOG: Decreto de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Ficheiro

 • 04.07 DOG: Decreto polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en CIFP. Ficheiro

 • 30.06 DOG: ORDE pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería (código ED002A). Ficheiro

 • 26.06 DOG: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, desprazado por falta de horario, comisión de servizos, ao persoal opositor do ano 2017, interino ou substituto... Ficheiro

 • 26.06 ESO: Amplíase a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de ESO e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta Ficheiro

 • 22.06 OPOS: Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

 • 22.06 DOG: Calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • 21.06 CATÁLOGO: Modificación do catálogo de centros da provincia de Ourense para o curso 2017-2018 Ficheiro

 • 21.06 PIALE: Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2017 Ficheiro

 • 20.06 BOE: Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2017. Ficheiro

 • 19.06 DOG: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2017) Ficheiro

 • 19.06 DOG: RESOLUCIÓN da D. Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación ao programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. Ficheiro

 • 16.06 CONCILIA: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2017) (pendiente de publicar no DOG) Ficheiro

 • 16.06 DOG: Concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • 16.06 DOG: Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010