Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e AdministrativosANPE CALIFICA DE INSUFICIENTE EL ACUERDO FIRMADO EN LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS POR OLVIDARSE DEL PROFESORADO Y EXIGE LA INMEDIATA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS DOCENTES


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA


OPOSICIÓNS Galicia 2018

Oposicións docentes toda España

ÚLTIMAS NOVAS
 • 20.08 DOG: Resolución da D. X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, ... Ficheiro

 • 20.08 CADP: Modificación das instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola resolución do 18 de xuño de 2018 Ficheiro

 • 16.08 CADP: Modificación das instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola resolución do 18 de xuño de 2018 Ficheiro

 • 13.08 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

 • 09.08 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

 • 09.08 INTERCAMBIOS: Bolsa pola que se pode solicitar intercambiar o destino para o profesorado de educación infantil e primaria (curso 2018/2019) Ficheiro

 • 07.08 DOG: Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa Ficheiro

 • 07.08 DOG: Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa Ficheiro

 • 07.08 DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/2019 Ficheiro

 • 03.08 CADP: Adxudicación definitiva de destinos provisionais do corpo de mestres para o próximo curso académico 2018/2019 Ficheiro

 • 02.08 CADP: Adxudicación provisional de destinos provisionais entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ...,para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 01.08 STEMBACH: Resolución provisional de 31 de xullo de 2018, centros autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2018/19 Ficheiro

 • 01.08 DOG: Adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva Ficheiro

 • 01.08 DOG: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

 • 31.07 CADP: Adxudicación provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de secundaria para o curso académico 2018/2019 Ficheiro

 • 31.07 ASESORÍAS: Resolución definitiva do concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería Ficheiro

 • 31.07 CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2018) Ficheiro

 • 31.07 ASESORÍAS: Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR Ficheiro

 • 31.07 FORMACIÓN: Resolución provisional das as licenzas por formación para o curso 2018/2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • 31.07 CATALOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial Ficheiro

 • 27.07 CADP: Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2018/19 Ficheiro

 • 18.07 VACANTES: Listaxe de vacantes da provincia de Ourense para o curso 2018-2019 Ficheiro

 • 12.07 SAÚDE: Listaxe definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde (2018) Ficheiro

 • 27.06 PREFERENTE: Adxudicación provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

 • 27.06 CATALOGO: Proposta de vacantes provisionais de mestres Curso 2018-2019 da Provincia de Ourense Ficheiro

 • 26.06 DOG: RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 26 de abril de 2018. Ficheiro

 • 26.06 DOG: Resolución da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP) para o curso académico 2018/19 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e P.E.S., P.T. F.P., mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo . Ficheiro

 • 22.06 BILINGÜES: Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos das novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 22.06 CUALE: Listaxe provisional dos centros autorizados e excluídos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 22.06 PLURIBACH: Listaxe provisional de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 22.06 PLURINFANTIL: Listaxe provisional de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 22.06 PLURILINGÜES: Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 22.06 F.P.: Oferta formativa de Formación Profesional para o curso 2018/2019 en centros públicos Ficheiro

 • 21.06 DOG: Ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 20.06 DOG: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/2019 Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010