Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CONCURSO X. TRASLADOS Galicia 2014

ANPE solicitou por escrito na Mesa Sectorial de Educación a suspensión do baremo do Concurso ... (leer mais)

O MEC en contra do baremo de Galicia (leer mais)

ÚLTIMAS NOVAS
 • 15.04 BOE: Sentencia del Tribunal Supremo, por la que se anula un párrafo del apartado 2 del artículo 61 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero Ficheiro

 • 14.04 DOG: Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería (2014). Ficheiro

 • 14.04 DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • 10.04 DOG: ORDE pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2014/15. Ficheiro

 • 10.04 PERMUTAS: Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado con destino definitivo dos corpos de PES, PT, EOI... Ficheiro

 • 09.04 DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e I.E., pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 14 de xaneiro de 2014. Ficheiro

 • 09.04 DOG: RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2014/15. Ficheiro

 • 08.04 COMISIÓNS: Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos Ficheiro

 • 07.04 BOLSA: Convocatoria extraordinaria en La Rioja de Profesores Técnicos de FP: especialidad "Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos" Ficheiro

 • 07.04 BOLSA: Convocatoria Extraordinaria en La Rioja de "Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos" Ficheiro

 • 07.04 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Electromecánica de Maquinaria Ficheiro

 • 03.04 ANPE: ANPE colabora con la Fundación Atresmedia en la campaña Te Toca Ficheiro

 • 03.04 BOE: Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+". Ficheiro

 • 03.04 ACREDITACION: Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos Ficheiro

 • 03.04 FP: Composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2014 Ficheiro

 • 03.04 DOG: Substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. Ficheiro

 • 03.04 DOG: Convocatoria de concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • 02.04 COMISIÓNS: Comisións de servizos por motivos de saúde (do 15 ao 30 de abril de 2014) Ficheiro

 • 02.04 COMISIÓNS: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (do 15 ao 30 de abril para Orientación, adultos ou participantes no CXT, resto, do 16 a 31 de maio) Ficheiro

 • 02.04 CXT: Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso xeral de traslados, no de orientación ou no de adultos Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace
INFORME 2012 DO DEFENSOR DO PROFESOR Enlace
ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Visitas museos nacionais, viaxas ao estranxeiro... ?
Lembra facerte co CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR . Solicítao en ANPE OURENSE

LOMCE

Análisis ANPE sobre el fondo y la forma de la LOMCE Ler mais

Anteproxecto do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes Enlace.
ANPE en la cabercera de la unidad sindical en defensa de los/as Empleados/as Públicos/as de Galicia: MANIFIESTO Enlace
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace
EDITORIAL: ANPE rechaza el nuevo, reiterado e injusto castigo al profesorado de la pública. Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010