Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
ÚLTIMAS NOVAS
 • 04.05 CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2016 Ficheiro

 • 28.04 DOG: Corrección de erros na convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • 26.04 DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16. Ficheiro

 • 25.04 DOG: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2016/17. Ficheiro

 • 22.04 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa Ficheiro

 • 21.04 DOG: Prazas convenio, CORRECCIÓN de erros.

 • 21.04 E-DIXGAL: Convocatoria do Proxecto Educación Dixital E-DIXGAL para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • 21.04 FP: Puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015 Ficheiro

 • 21.04 PREMIO PROXECTA: Convocatoria do Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/2016 Ficheiro

 • 19.04 DOG: Convocatoria de concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. Ficheiro

 • 19.04 DOG: Convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • 18.04 OPOS: Cultura e Educación publicará mañá 19 de abril de 2016 no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de 1.112 prazas nas oposicións deste ano Ficheiro

 • 18.04 FP: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2015/2016 Ficheiro

 • 18.04 BORRADOR PROBAS: Avvaliacións individualizadas de educación primaria. Curso 2015 Ficheiro

 • 13.04 COMISIÓNS SAÚDE: Comisións de servizos por motivos de saúde (2016) Ficheiro

 • 12.04 PROTOCOLO: Protocolo que recompila e aclara as cuestións normativas máis relevantes ao respecto da Protección de Datos de carácter persoal Ficheiro

 • 12.04 FP: Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016 Ficheiro

 • 12.04 BIBLIOTECAS: Convocatoria do III Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010