Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos



ANPE CALIFICA DE INSUFICIENTE EL ACUERDO FIRMADO EN LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS POR OLVIDARSE DEL PROFESORADO Y EXIGE LA INMEDIATA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS DOCENTES


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA


OPOSICIÓNS Galicia 2018

Oposicións docentes toda España

ÚLTIMAS NOVAS
 • 26.04 DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes para o curso escolar 2017/2018 Ficheiro

 • 26.04 DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes para o curso escolar 2017/2018 Ficheiro

 • 26.04 DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 26.04 CRD VIGO: Concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo Ficheiro

 • 26.04 HUMANITARIAS: Ampliación do primeiro prazo de presentación de solicitudes para as comisións de servizos en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde Ficheiro

 • 25.04 DOG: Orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes de Galicia. Ficheiro

 • 24.04 GALIMIENS: Resolución provisional da D. X. de Educación, F. P. e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe de centros seleccionados e suplentes para participar no programa GALIMIENS de intercambio de alumnado con centros educativos da Académie d’Amiens (Francia) durante o ano 2018. Ficheiro

 • 20.04 ATENCIÓN PREFERENTE: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro

 • 19.04 BOLSA: Convócase un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006) Ficheiro

 • 19.04 DOG: Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/2018 Ficheiro

 • 17.04 DOG: Corrección de erros. Orde pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • 17.04 DOG: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 17.04 DOG: Convocatoria para autorización dos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 16.04 SAÚDE: Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2018/19 Ficheiro

 • 16.04 DOWN: Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual Ficheiro

 • 16.04 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos (590124), de instalacións electrotécnicas (591206) e especialidades de italiano (592012) Ficheiro

 • 16.04 CONGRESO: Resolución definitiva de centros seleccionados da convocatoria para a participación no “Congreso escolar Aliméntate ben 2018” Ficheiro

 • 16.04 DOG: Resolución conxunta da S. X. de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19. Ficheiro

 • 16.04 DOG: ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010