Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Ensinanza Pública Galega...
@s mellores profes e alumn@s do mundo!!!
ÚLTIMAS NOVAS
 • 19.05 OPOS: Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres. Data, a hora e o lugar no que se realizará a proba Ficheiro

 • 18.05 DOG: Resolución pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e do procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres Ficheiro

 • 14.05 PAGA EXTRA 2012: No mes de maio incluirán na nómina do persoal en activo a cantidade correspondente 12,5% dos 44 días correspondentes a paga Extra de 2012, o persoal que se xubilou, ou está excedente, antes de maio de 2015, para poder percibilo necesitarán facer unha nova solicitude á Delegación Territorial á que pertencía en activo. Ficheiro

 • 13.05 CONCILIA: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2015) Ficheiro

 • 13.05 COMISIÓNS SAÚDE: Prazo de solicitude de comisión de servizo para o profesorado de secundaria que participou no concurso de traslados en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2015/2016 Ficheiro

 • 13.05 CXT: Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS para o ano 2015 Ficheiro

 • 07.05 OPOS: Listaxes provisionais de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de mestres e inspectores de educación Ficheiro

 • 07.05 OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para o ano 2015 Ficheiro

 • 07.05 DOG: Currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo. Ficheiro

 • 04.05 DOG: LEI do emprego público de Galicia. Ficheiro

 • 04.05 DOG: Convocatoria para autorización dos CPI, IES e CIFP de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Ficheiro

 • 30.04 DOG: Avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria Ficheiro

 • 30.04 MESA: Resumo da mesa sectorial do día 28-04-12015 Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

ANPE solicita á Consellería de Cultura Educación e O.U. a fin da discriminación do profesorado galego nos Concursos de Traslados.
Leer mais ...

Sentenzas sobre o concurso xeral de traslados 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.
Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Visitas museos nacionais, viaxas ao estranxeiro... ?
Lembra facerte co CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR . Solicítao en ANPE OURENSE

Anteproxecto do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes Enlace.
ANPE en la cabercera de la unidad sindical en defensa de los/as Empleados/as Públicos/as de Galicia: MANIFIESTO Enlace
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010