Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

Rolda de Prensa Defensor do Profesor de Ourense

O Defensor do profesor atendeu en Ourense a 271 docentes e a 2.671 docentes en toda España durante o curso 2014-2015

Leer Mais...

ÚLTIMA HORA

Ante la inexplicable discriminación del profesorado interino con derecho a devolución de la parte proporcional de la paga Extra 2012, y que no se le ha devuelto como al resto de docentes, ANPE Ourense ha presentado la correspondiente reclamación.
Puestos en contacto con la Xefatura Territorial de Ourense se nos ha comunicado que el abono se incluirá de oficio en la nómina de noviembre

ÚLTIMAS NOVAS
 • 17.11 BOLSA: Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de claveFicheiro

 • 17.11 MASTER SECUNDARIA: Listaxe definitiva de persoas coordinadoras e titoras acreditadas para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2015/2016 Ficheiro

 • 16.11 DOG: Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía, na Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • 13.11 CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución pola que se regulan os contratos-programa con centros educativos e se establecen as condicións para desenvolver a convocatoria e selección de programas para o curso 2015/2016 Ficheiro

 • 10.11 CONVIVENCIA: Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar, actualizado, así como o procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia Ficheiro

 • 10.11 BOE: Convocatoria de plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2016-2017 Ficheiro

 • 10.11 DOG: Convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar: curso 2015/2016 Ficheiro

 • 05.11 ANPE: Entrevista en COPE al presidente naciona. El rendimiento del profesor e examen Ficheiro

 • 05.11 BOLSA: Apertura de bolsa de interinidades e substitucións en Aragón Ficheiro

 • 05.11 PROXECTA: Resolución provisional dos proxectos admitidos e non admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2015/2016 Ficheiro

 • 05.11 BOLSA: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de clave Ficheiro

 • 05.11 PREMIOS: Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais de música, danza e artes plásticas e deseño Ficheiro

 • 05.11 FORMACIÓN: Resolución da selección dos plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos no curso 2015/2016 Ficheiro

 • 29.10 DOG: Orde pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15. Ficheiro

 • 29.10 BOLSA: Apertura de lista interinidades en Aragón Ficheiro

 • 27.10 BOLSA: Apertura dunha bolsa de interinidades en Extremadura Ficheiro

 • 27.10 BOLSA: Apertura dunha bolsa de interinidades en Melilla Ficheiro

 • 27.10 BOLSA: Apertura dunha bolsa de interinidades en Aragón Ficheiro

 • 27.10 DOG-CONVOCATORIA: Resolución pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas de técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo para o curso 2015/16. Ficheiro

 • 27.10 DOG: Resolución pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas Ficheiro

 • 27.10 PREMIOS: Habilitacións e carnés profesionais. Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e datas de realización das probas. Convocatoria extraordinaria 2015 Ficheiro

 • 27.10 PRACTICUM: Listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras acreditadas para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2015/2016 Ficheiro

 • 27.10 PREMIOS: Puntuacións finais provisionais correspondente aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal 2014/2015 Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

ANPE solicita á Consellería de Cultura Educación e O.U. a fin da discriminación do profesorado galego nos Concursos de Traslados.
Leer mais ...

Sentenzas sobre o concurso xeral de traslados 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.
Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010