Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e AdministrativosOPOSICIÓNS Galicia 2018

ÚLTIMAS NOVAS
 • 17.11 DOG: Orde pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • 14.11 DOG: Convocatoria do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

 • 13.11 DOG: Currículo dos ciclos inicial e final de G.M correspondentes ao título de técnico deportivo en Baloncesto, e se modifican o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do 18 de abril, e o Decreto 64/2015, do 16 de abril. Ficheiro

 • 13.11PRACTICUM: Listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 08.11 VACANTES: Vacantes provisionais para o concurso provincia de Ourense. Ficheiro

 • 08.11 ORIENTACIÓN: Vacantes os departamentos de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria para o ano 2018. Ficheiro

 • 08.11 CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria para o ano 2018. Ficheiro

 • 06.11 DOG: Convocatoriria de concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • 06.11 DOG: Orde pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. Ficheiro

 • 06.11 DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2017/18 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. Ficheiro

 • 06.11 DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/18. Ficheiro

 • 06.11 DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/18. Ficheiro

 • 02.11 PROXECTOS: Proxectos de Formación para o profesorado de FP para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 27.10 CXT: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018 Ficheiro

 • 27.10 PRACTICUM: Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 27.10 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de Deseño de Produto Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010