Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e AdministrativosANPE CALIFICA DE INSUFICIENTE EL ACUERDO FIRMADO EN LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS POR OLVIDARSE DEL PROFESORADO Y EXIGE LA INMEDIATA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS DOCENTES


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA


OPOSICIÓNS Galicia 2018

Oposicións docentes toda España

ÚLTIMAS NOVAS
 • 21.03 DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). Ficheiro

 • 16.03 EXCEDENCIA: Instrucións sobre o uso fraccionado da situación de excedencia voluntaria por coidado de familiares. Ficheiro

 • 16.03 MESA: Orde do día da Mesa Sectorial do Martes 20 de marzo de 2018. Ficheiro

 • 16.03 CURRICULO: Anteproxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas, e técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas. Ficheiro

 • 16.03 BORRADOR: PROXECTO DE ORDE 8 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • 16.03 BORRADOR: Orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ficheiro

 • 16.03 BORRADOR: Orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018. Ficheiro

 • 16.03 BORRADOR: Orde pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE) para o ano 2018. Ficheiro

 • 15.03 PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/2018 Ficheiro

 • 14.03 BACHARELATO: Orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes de Galicia Ficheiro

 • 13.03 DOG: Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Ficheiro

 • 13.03 DOG: Resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018 (procedemento ED114A). Ficheiro

 • 12.03 BOP: V premio Estatuto de autonomía Ficheiro

 • 12.03 OPOS: Nota informativa acerca do concurso-oposición para o ingreso e acceso aos corpos docentes para o ano 2018 Ficheiro

 • 12.03 BIBLIOTECA: Relación definitiva de centros adheridos na iniciativa "Voluntariado na biblioteca escolar" (Bibliotecas Escolares Solidarias) Ficheiro

 • 12.03 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listaxes de interinidades e substitucións de francés; cociña e pastelaría, equipos electrónicos e mecanizado e mantemento de máquinas; italiano e portugués; e piano, trompa e trompeta Ficheiro

 • 12.03 BOLSA: Convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la ampliación de listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para nombramiento de personal docente, por agotamiento de las listas vigentes en Canarias. Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010