Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

ÚLTIMAS NOVAS
 • 22.09 CADP: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2017/18 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, ... Ficheiro

 • 18.09 PROXECTA: Resolución pola que se regula o Plan Proxecta no curso 2017/2018 e se establecen as bases para a participación. Ficheiro

 • 13.09 INTERCAMBIOS: Bolsa de solicitantes de intercambios provisionais de destino para o profesorado de Ensinanza Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Ficheiro

 • 13.09 CUALE: Relación definitiva de centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE) Ficheiro

 • 13.09 PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 07.09 CONCURSILLO: Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos... Ficheiro

 • 06.09 LICENCIAS: Resolución definitiva das licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 05.09 LECTURA: Convocatoria para incentivar o funcionamento dos Clubs de lectura en centros públicos durante o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 01.09 BIBLIOTECAS: Instrucións de 1 de setembro de 2017 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 01.09 ADMISION: Período extraordinario de admisión a ciclos formativos. Presentación de solicitudes e ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera Ficheiro

 • 23.08 DOG: Publicación da relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos 2017 de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, mestres, .... Ficheiro

 • 18.08 DOG: Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de E.S.O., e se regula o seu currículo e a súa oferta Ficheiro

 • 17.08 DOG: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/2018 Ficheiro

 • 17.08 DOG: Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias E.O.I. de Galicia. Ficheiro

 • 14.08 DOG: Adxudicación definitiva de destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/2018 do persoal do corpo de mestres Ficheiro

 • 14.08 DOG: Currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010