Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CONCURSO X. TRASLADOS Galicia 2014

ANPE solicitou por escrito na Mesa Sectorial de Educación a suspensión do baremo do Concurso ... (leer mais)

O MEC en contra do baremo de Galicia (leer mais)

ÚLTIMAS NOVAS
 • 24.04 BORRADOR: Borrador de articulado sobre o futuro Sistema de Acceso á Función Pública Docente. Ficheiro

 • 23.04 BOE: Resolución del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio «Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2014». Ficheiro

 • 23.04 Proposta provisional de resolución das axudas aos proxectos de fomento do galego nos centros de ensino públicos para o curso escolar 2013/2014 Ficheiro

 • 23.04 Relación definitiva do alumnado admitido e excluído para participar nos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2012/2013 Ficheiro

 • 22.04 LINGUA: Proposta provisional de resolución das axudas aos proxectos de fomento do galego nos centros de ensino públicos para o curso escolar 2013/2014 Ficheiro

 • 22.04 BOE: Convocatoria de premios de cinematografía e alfabetización audiovisual Ficheiro

 • 21.04 OPOS: Publicada convocatoria de oposicións en Madrid.
  Corpo de PES
  Corpo de Mestres

 • 21.04 ARTISTICAS: ANPE plantexa as súas reivindicacións para as ensinanzas artísticas ao MEC Ficheiro

 • 21.04 CURRICULO: Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Estética e Beleza Ficheiro

 • 21.04 BOE: convocatoria do concurso de proxectos de animación á lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes e se convocan axudas en concurrencia competitiva consistentes en lotes de libros, correspondientes ó ano 2014. Ficheiro

 • 21.04 BOLSA: Lista provisional de bolsa de interinidades en Francia. Ficheiro

 • 15.04 BOE: Sentencia del Tribunal Supremo, por la que se anula un párrafo del apartado 2 del artículo 61 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero Ficheiro

 • 14.04 DOG: Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería (2014). Ficheiro

 • 14.04 DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace
INFORME 2012 DO DEFENSOR DO PROFESOR Enlace
ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Visitas museos nacionais, viaxas ao estranxeiro... ?
Lembra facerte co CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR . Solicítao en ANPE OURENSE

LOMCE

Análisis ANPE sobre el fondo y la forma de la LOMCE Ler mais

Anteproxecto do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes Enlace.
ANPE en la cabercera de la unidad sindical en defensa de los/as Empleados/as Públicos/as de Galicia: MANIFIESTO Enlace
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace
EDITORIAL: ANPE rechaza el nuevo, reiterado e injusto castigo al profesorado de la pública. Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010