Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
ÚLTIMAS NOVAS
 • 11.10 DOG: Corrección de erros. Resolución do 4 de setembro de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril) Ficheiro

 • 10.10 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004) ​ Ficheiro

 • 10.10 STEM: Resolución provisional da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos ​ Ficheiro

 • 10.10 FORMACIÓN: Resolución provisional da convocatoria dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 ​ Ficheiro

 • 09.10 BOLSA: Ampliación listas en la especialidad de Música del cuerpo de profesores de enseñanzas medias en Aragón​ Ficheiro

 • 09.10 BOLSA: Apertura de listas extraordinarias de candidatas y candidatos a sustituciones en centros públicos en Euskadi, Especialidad de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Medios Informáticos: Diseño Gráfico. ​ Ficheiro

 • 09.10 CONSELLO ESCOLAR: Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos​ Ficheiro

 • 03.10 BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​ Ficheiro

 • 03.10 BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013) Ficheiro

 • 03.10 DOG: Orde pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partires do curso escolar 2018/19. Ficheiro

 • 03.10 CXT: Recollida de documentación presentada para a baremación no concurso xeral de traslados 2018 Ficheiro

 • 02.10 DOG: Anuncio da convocatoria dun procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • 01.10 DOG: Acuerdoalcanzado el 18 de julio de 2018 entre la Consellería de Cultura, Educación y O. U. y CC.OO. y FeSP-UGT sobre las retribuciones del personal docente dependiente de esta consellería que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica de educación y del que ejerce la función inspectora. Ficheiro

 • 01.10 F.A.S.: Resolución da D. X. da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia. Ficheiro

 • 24.09 STEM: Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar na actividade "Semana STEM" dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de educación primaria e primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria. Ficheiro

 • 24.09 F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

 • 21.09 BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

 • 20.09 BIBLIOTECA: Xúntase a Orde do 10 de setembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/19. Ficheiro

 • 18.09 ENGLISH WEEK: Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019 Ficheiro

 • 18.09 DOG: Aspirantes que superaron o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ficheiro

 • 17.09 F.P.: Publicado o proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ensinanza e animación sociodeportiva. Ficheiro

 • 14.09 CADP: Corrección de erros da Adxudicación de destino provisional para o curso académico 18/19, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,.. FicheiroANPE CALIFICA DE INSUFICIENTE EL ACUERDO FIRMADO EN LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS POR OLVIDARSE DEL PROFESORADO Y EXIGE LA INMEDIATA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS DOCENTES


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010