Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

ANPE solicita á Consellería de Cultura Educación e O.U. a fin da discriminación do profesorado galego nos Concursos de Traslados.
Leer mais ...

Sentenzas sobre o concurso xeral de traslados 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.
Leer mais ...

DESGLOSE DE PRAZAS DE OPOSICIÓNS 2015

ÚLTIMAS NOVAS
 • 26.02 DOG: Apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PFTP na especialidade de Procesos Comerciais e Procesos de Xestión Administrativa. Ficheiro

 • 24.02 BOE: Currículo da ensinanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. Ficheiro

 • 23.02 BOLSA: Prazas para profesores interinos en Marrocos 2015/2016. Ficheiro

 • 23.02 DOG: Convocatoria de probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015. Ficheiro

 • 23.02 PERMUTAS: Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado dos corpos de PES, PT, EOI... Ficheiro

 • 19.02 DIRECTORES: Convocado o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio Ficheiro

 • 19.02 ESCOLARIZACIÓN: Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2015/2016 Ficheiro

 • 19.02 HABILITACIÓNS: Cualificacións definitivas das probas de conxunto para o recoñecemento da formación federativa de adestrador/a deportivo/a nas modalidades de fútbol e fútbol sala realizadas entre o 15 de xullo de 1999 e o 9 de novembro de 2007 Ficheiro

 • 19.02 BOLSA: Ampliación de titulacións e apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións na especialidade de Procesos comerciais e procesos de xestión administrativa Ficheiro

 • 07.02 BOE: Modificación del R.D. por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores. Ficheiro

 • 07.02 BOE: R.D. por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace
ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Visitas museos nacionais, viaxas ao estranxeiro... ?
Lembra facerte co CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR . Solicítao en ANPE OURENSE

Anteproxecto do novo sistema de xubilación e pensións dos funcionarios docentes Enlace.
ANPE en la cabercera de la unidad sindical en defensa de los/as Empleados/as Públicos/as de Galicia: MANIFIESTO Enlace
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010