Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
FORMACIÓN ON LINE 3º TRIMESTRE

Inscríbete nos novos cursos homologados on line.

ÚLTIMAS NOVAS
 • 11.06 OPOS: Modificación das horas e lugares de actuación de algúns tribunais que xulgarán o procedemento selectivo Ficheiro

 • 11.06 ESO: Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de maio de 2021) Ficheiro

 • 11.06 CPINNOVA: Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • 11.06 CPINCLUE: Contratos-Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • 11.06 BACHIBAC: Incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat –Bachibac– nos centros educativos sostidos con fondos públicos para o curso 2021/22 Ficheiro

 • 11.06 PREMIOS: Lugares de realización da proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020-2021 Ficheiro

 • 10.06 OPOS: Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores do procedemento selectivo de acceso aos corpos docentes Ficheiro

 • 10.06 OPOS: Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procedementos selectivos aos corpos docentes Ficheiro

 • 10.06 RELIXIÓN: Publicación da resolución provisional do concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería Ficheiro

 • 10.06 FORMACIÓN: Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2021/22 Ficheiro

 • 08.06 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • 07.06 F.P.: Oferta de FP. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • 07.06 PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

 • 04.06 PREMIOS: Programa Atrévete 2020-2021. Relación de alumnado premiado. Ficheiro

 • 04.06 DOG: Resolución da D. X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos Ficheiro

 • 03.06 DOG: Convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 Ficheiro

 • 03.06 DOG: Convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 Ficheiro

 • 02.06 DOG: Convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia Ficheiro

 • 02.06 DOG: Concesión das axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21 Ficheiro

 • 02.06 DOG: Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

 • 02.06 DOG: Resolución pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

 • 02.06 DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2021 Ficheiro

 • 01.06 VACINAS: Xa comenzan a chamar para adminsitrar a segunda dose da vacina contra COVID19. Ficheiro

 • 01.06 PREMIOS/BAC: Publicadas as relacións provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 Ficheiro

 • 01.06 FP: Probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior. Cualificacións definitivas. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • 01.06 PROTOCOLO: Publicación do Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola Covid-19 para a celebración dos procesos selectivos de educación Ficheiro

 • 29.05 BOE/FP: RD. por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Energía y Agua, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales. Ficheiro

 • 29.05 BOE/FP/CURRICULO: RD. por el que se establece el Curso de especialización en Fabricación aditiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. Ficheiro

 • 29.05 ANPE/MUFACE: Recordatorio xuño 2021: posibilidade de cambio ordinario de entidad Ficheiro

 • 28.05 ATENCIÓN PREFERENTE: Anpe Ourense en consulta á Consellería confirma que se van convocar prazas de atención preferene para curso 21/22. Ficheiro

 • 28.05 LOMLOE: Es hora de abordar la situación profesional de los docentes Ficheiro

 • 28.05 FP: Probas de acceso a grao medio. Exames e respostas. Convocatoria 2021. Ficheiro

 • 27.05 OPOS: A Consellería acaba de publicar un dosier de prensa onde se indican concellos e días onde se celebrarán as oposicións das distintas especialidades. Ficheiro

ESPECIAL OPOS 2020/2021
 • DOG: Convocatoria de oposicións.

 • Información xeral sobre o proceso de inscrición nas oposicións

 • Boletín especial OPOSICIÓNS 2020/21

 • Informe da Asesoría xurídica da Consellería sobre aprazamento

 • Aclaracións sobre a lexislación aplicable ao proceso selectivo (09/02/21) Ficheiro

 • Tendo en conta a situación epidemiolóxica motivada pola COVID-19 e as recomendacións das autoridades sanitarias decidimos que o persoal interino e substituto que non se presente ós procedementos selectivos a celebrar en xuño de 2021, "NON SERÁ SANCIONADO COA SÚA EXCLUSIÓN DAS LISTAS DE SUBSTITUCIÓN". Suprímese a presentación.

 • Borrador da O. modifica o proceso selectivo en Galicia 2021. Ficheiro

 • OPOS: Publicación da listaxe provisional de admitidos e excluídos no concurso oposición para o acceso ao corpo de IE, PES, profesores de EOI e profesores de APD, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de FP e corpo de mestres Ficheiro

 • Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 Ficheiro

 • Concellos e días onde se celebrarán as oposicións das distintas especialidades. Ficheiro


Consulta calendario implantanción da LOMLOE .

LAS RAZONES POR LAS QUE LA VACUNACION DE LOS DOCENTES ES PRIORITARIA PARA ANPE
ANPE OURENSE PRESS
 • FARO DE VIGO: ANPE solicita que se priorice a los docentes en la vacunación

 • GALICIA PRESS: El sindicato ANPE Ourense ha exigido la actualización de los protocolos de la covid-19

 • LA VOZ DE GALICIA: ANPE instó este viernes a las autoridades a que se reactualicen los protocolos covid-19


ANPE GANA las elecciones sindicales de RELIGION.

ANPE Ourense TV

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros