Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
SATSE Galicia y ANPE Galicia informan a la Fiscalía de Menores de la comunidad gallega sobre el grave riesgo del alumnado ante la Covid-19


ÚLTIMAS NOVAS
 • 27.10 PRACTICUM: Publicación da listaxe definitiva de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2020/21 Ficheiro

 • 26.10 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • 23.10 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • 23.10 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de matemáticas Ficheiro

 • 23.10 INSTRUCIÓNS MAIORES 16: Resolución do 23 de outubro de 2020, pola que se ditan instrucións para permitir a saída do recinto escolar do alumnado maior de 16 anos nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 Ficheiro

 • 23.10 PREMIOS: Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e excluído dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

 • 22.10 DIRECIÓN: Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2020 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

 • 22.10 ARCO: Publicación da Resolución provisional de centros seleccionados e excluídos da Iniciativa Arco 2020/21 Ficheiro

 • 22.10 CONSELLO ESCOLAR: Publicación da Resolución do 22 de outubro de 2020, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • 21.10 BOLSA: Publicación da resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • 21.10 BOLSA: Publicación da Resolución do 13 de outubro de 2020, pola que se habilita o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes... Ficheiro

 • 21.10 FP: Publicación da selección provisional de docentes para a titorización do prácticum de máster do profesorado técnico de FP Ficheiro

 • 20.10 CLUB CIENCIA: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Ciencia 2020/21 Ficheiro

 • 20.10 ROBÓTICA: Resolución provisional de centros admitidos en Introdución á robótica educativa en primaria 2020/21 Ficheiro

 • 20.10 DOG: Publicación da resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

 • 19.10 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de FP, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas Ficheiro

 • 19.10 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de informática Ficheiro

 • 19.10 BOLSA: Publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia especialidade de fagot Ficheiro

 • 19.10 BOLSA: Publicación do procedemento para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade fútbol Ficheiro

 • 16.10 CLUB LETRAS: Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Letras 2020/21 Ficheiro

 • 14.10 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés Ficheiro

 • 14.10 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de lingua galega Ficheiro

 • 14.10 PRACTICUM: Publicación da listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2020/21 Ficheiro

 • 14.10 F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2020-2021Ficheiro

 • 14.10 BIBLIOTECA CREATIVA: Resolución da convocatoria do programa BIBLIOTECA CREATIVA para o curso 2020/21Ficheiro

 • 13.10 BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • 13.10 BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, mantemento de vehículos. Ficheiro

 • 09.10 CRD: Listaxes coas puntuacións definitivas das persoas admitidas e excluídas, período extraordinario, das prazas nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/2021 Ficheiro

 • 09.10 BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, Organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • 08.10 DOG: RESOLUCIÓN pola que se anuncia a exposición das listas provisionais de axudas aprobadas e denegadas do fondo de acción social do exercicio económico de 2019, relativas á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia, convocadas pola Resolución do 10 de xullo de 2020 Ficheiro

 • 08.10 DOG: Publicación da Resolución do 30 de setembro de 2020, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • 08.10 DOG: Publicación da composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de ESO ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

 • 07.10 PREMIOS: Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 Ficheiro

 • 07.10 BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de FP, Sistemas e Aplicacións informáticas Ficheiro

 • 07.10 BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade Informática Ficheiro

 • 06.10 BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia especialidade de fagot Ficheiro

 • 05.10 PROXECTA: Resolución pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Ficheiro

 • 05.10 CONTRATOS-PROGRAMA: Ampliación do prazo de participación na convocatoria de contratos-programa 2020/21 ata o martes 13 de outubro de 2020 Ficheiro

 • 02.10 DOG: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2020/21 entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ... Ficheiro

 • 02.10 DOG: ORDEN sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Ourense Ficheiro

 • 01.10 DOG: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2020/21 entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ... Ficheiro

 • 30.09 BOLSA: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, Francés Ficheiro

 • 28.09 ARCO: Publicación da modificación da Resolución da convocatoria da Iniciativa Arco 2020/21 Ficheiro

 • 28.09 UNIDADES: Publicación da relación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial habilitadas en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 28.09 STEMBACH: Resolución definitiva de centros autorizados para impartir o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach) durante o curso 2020/21 Ficheiro

 • 28.09 CLUB CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de Ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2020/21 Ficheiro

 • 28.09 ROBÓTICA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Introdución á robótica educativa en primaria" para centros docentes públicos durante o curso 2020/21 Ficheiro

 • 23.09 COVID-19: Actualización do protocolo de centros e novos protocolos específicos ante a Covid 19 Ficheiro

 • 22.09 ESO: Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2020) Ficheiro

 • 22.09 DOG: Normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 23 de setembro de 2020 Ficheiro

 • 21.09 SAÚDE: Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021 Ficheiro

 • 21.09 DOG: Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia Ficheiro

 • 18.09 CADP: Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2020/21 Ficheiro

 • 15.09 ARTES: Asignación de prazas para ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño para o curso 2020-21. Convocatoria extraordinaria Ficheiro

 • 15.09 PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, para o... Ficheiro

 • 04.09 BOLSA: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

 • 01.09 PLAMBE: Resolución definitiva do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21 Ficheiro

 • 28.08 DOG: Resolución da D. X. de Centros e RR.HH., pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2020/21 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

 • 25.08 CADP: Instrucións para o toma de posesión do persoal docente adxudicado (Mestres) Ficheiro

 • 21.08 DOG: Corrección erros: Resolución pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. Ficheiro

 • 21.08 ANPE exige al gobierno que garantice el mantenimiento de Muface y la actual cobertura sanitaria que se presta a los funcionarios Ficheiro

 • 21.08 Por tu salud, por tu escuela. Sí, a la enfermer@ escolar. Ficheiro

 • 20.08 MUFACE/AXUDAS: Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan ayudas asistenciales para el año 2020. Ficheiro

 • 20.08 PREMIOS: Resolución pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia Ficheiro

 • 19.08 FP: Publicadas as listaxes provisionais de alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 Ficheiro

 • 17.08 FP: FP: Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2020/21 Ficheiro

 • 12.08 DOG: Orde pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación Ficheiro

 • 12.08 Catálogo: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de EI, EP e EE Ficheiro

 • 7.08 OPOS: Publicada a orde pola que se modifica a orde pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs... Ficheiro

ANPE GANA las elecciones sindicales de RELIGION.

con un respaldo del 60% de los votos, continuará presidiendo el Comité de Docentes de Religión de Ourense, para defender los derechos de todos/as los/as docentes.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 20/21
Catalogo Centros