Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
ÚLTIMAS NOVAS
 • 28.07 BIBLIOTECAS: Resolución provisional do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2016/2017 Ficheiro

 • 28.07 DOG: Convocatoria e selección de centros para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de primaria e de ESO Ficheiro

 • 26.07 PLURILINGÜES: Resolución provisional de centros plurilingües 2016/2017 Ficheiro

 • 26.07 PLURILINGÜES: Listaxe provisional de Seccións bilingües admitidas e excluídas 2016/2017 Ficheiro

 • 26.07 CUALE: Listaxe provisonal de centros autorizados no programa de formación complementaria en linguas estranxeiras, CUALE, para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • 26.07 CONVENIOS: Resolución definitiva do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (2016) Ficheiro

 • 26.07 CONCURSILLO: Publicación da adxudicación provisional de destinos para o curso 2016/2017 do corpo de mestres Ficheiro

 • 26.07 DOG: Orde pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ficheiro

 • 26.07 DOG: Decreto polo que se establece o currículo do C.F. de G.S. correspondente ao título de técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal. Ficheiro

 • 19.07 DOG: Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de fundamentos de composición e óboe Ficheiro

 • 19.07 INSTRUCCIÓNS: Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (Pendiente de Publicación no DOG) Ficheiro

 • 18.07 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico Ficheiro

 • 18.07 ASESORES: Comisión de selección das prazas para persoal asesor. Puntuacións provisionais asignadas na primeira fase. Ficheiro

 • 18.07 EQUIPO ORIENTACIÓN: Puntuacións definitivas do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (2016) Ficheiro

 • 18.07 CATÁLOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial Ficheiro

 • 18.07 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mediación Comunicativa Ficheiro

 • 12.07 CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral. Ficheiro

 • 12.07 VACANTES: Publicación das vacantes provisionais do corpo de mestres para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso 2016/2017 Ficheiro

 • 11.07 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Radioterapia e Dosimetría. Ficheiro

 • 11.07 DOG: Corrección de erros. Admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir C. F. de F.P. de G.M. e de G.S. en réxime ordinario e para as persoas adultas. Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010