Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos


Intervención del Presidente Nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ante el Pleno del Consejo Escolar del Estado del día 21 de marzo de 2017.
Leer más
21 de marzo día do Síndrome de Down.


ÚLTIMAS NOVAS
 • 27.03 DOG: Resolución da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18. Ficheiro

 • 24.03 BOE: Resolución pola que se publica o Acordo de modificación, prórroga e actualización para o año 2017 do Convenio de colaboración entre SERGAS, MUFACE, ISFAS e MUGEJU para a prestación en zonas rurais de determinados servicios sanitarios aos mutualistas. Ficheiro

 • 23.03 DOG: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas, especialidades Canto, Clarinete e Percusión Ficheiro

 • 22.03 GASTOS: Gastos de funcionamento dos centros públicos de titularidade da consellería de Educación e Ordenacion Universitaria para o ano 2017 Ficheiro

 • 17.03 BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas, especialidades Canto, Clarinete e Percusión (Proxima publicación no DOG) Ficheiro

 • 16.03 BOLSA: Bolsas de trabajo. P.E.S., F.P. Y RR.EE. en Aragón Ficheiro

 • 16.03 BOLSA: Melilla, bolsas de trabajo. British Council, Física y Química Ficheiro

 • 16.03 BOLSA: Apertura de bolsas de interinos en Murcia. Ficheiro

 • 16.03 EXTERIOR: Estancias profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, la República de Irlanda y Suiza. Ficheiro

 • 16.03 BOLSA: Interinos PES y otros cuerpos. Curso 17/18. Convocatoria proceso de baremación de Castilla y León Ficheiro

 • 16.03 DOG: Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • 14.03 CXT: Adxudicación provisional Orientación 2016/2017 (publicado o 14/03/2017) Ficheiro

 • 14.03 CXT: Adxudicación provisional Mestres 2016/2017 (publicado o 14/03/2017) Ficheiro

 • 14.03 CXT: Adxudicación provisional Orientación 2016/2017 (publicado o 14/03/2017) Ficheiro

 • 14.03 CXT: Adxudicación provisional Adultos Primaria 2016/2017 (publicado o 14/03/2017) Ficheiro

 • 14.03 DIRECCIÓN: Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • 07.03 CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados específico entre funcionarios docentes do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ficheiro

 • 07.03 CXT: Adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017. Ficheiro

 • 07.03 DOG: ORDE do 1 de marzo de 2017 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 9 de marzo de 2017. Ficheiro

 • 06.03 CURRICULO: Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil. Ficheiro

 • 06.03 ABAU: Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para curso 2017/2018 (En tramitación para publicar no DOG). Ficheiro

 • 02.03 OPOS: Oferta de emprego público docente, prazas por especialidades e corpos para o proceso selectivo de Galicia 2017. Ficheiro

 • 27.02 MESA: La Conselleria de Educacion de la Xunta convoca para el próximo jueves la Mesa Sectorial con el Proyecto de Orden de Convocatoria de Oposiciones en el Orden del Día. Ficheiro

 • 23.02 ADMISIÓN: Resolución do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2017/2018 Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010