Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE


ANPE Ourense destaca la entrega del profesorado durante un curso lleno de adversidades y desafíos


leer mais -->ANPE EXIGE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE RECTIFIQUE Y NO PERMITA TITULAR EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO CON MATERIAS SUSPENSAS

leer mais -->
ÚLTIMAS NOVAS
 • 05.08 TOMA DE POSESIÓN: Instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola Resolución do 16 de xuño de 2021 Ficheiro

 • 04.08 PREMIOS: Listaxe de persoas premiadas e non premiadas relativa aos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia 2020 Ficheiro

 • 03.08 CADP: Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais do corpo de mestres para o curso académico 2021/22 Ficheiro

 • 02.08 CONVENIOS: Resolución pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • 02.08 ENSINANZAS DEPORTIVAS: Corrección de erros. Listado definitivo do alumnado admitido para as probas de acceso ás ensinanzas deportivas 2021-22 Ficheiro

 • 30.07 CADP: Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2021/22 Ficheiro

 • 30.07 ATENCIÓN PREFERENTE: Resolución pola que se resolve o concurso de méritos específico de persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • 30.07 PLURILUNGÜES: Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües. Convocatoria 2021-2022 Ficheiro

 • 30.07 F.P.: Instrucións pola que se convocan, con carácter extraordinario, probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño nas especialidades con prazas vacantes para o curso 2021-22 Ficheiro

 • 28.07 ARTES: Relación de persoas admitidas en 2ª adxudicación para cursar ensinanzas artísticas superiores de deseño nas escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-22 Ficheiro

 • 28.07 CUALE: Listaxe definitiva de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • 28.07 F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 2ª adxudicación ordinaria. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • 27.07 CADP: Publicación da Resolución de 27 de xullo de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se adxudican provisionalmente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22 Ficheiro

 • 26.07 CONVENIOS: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas no concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos Ficheiro

 • 26.07 STEMBACH: Resolución definitiva de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22 Ficheiro

 • 23.07 ARTES: Relación de prazas asignadas e listaxe de espera nos ciclos formativos de grao superior nas Escolas de Artes e Superiores de Deseño para o curso 2021-22 Ficheiro

 • 23.07 FORMACIÓN: Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • 23.07 CATÁLOGO: Modificación do catálogo da provincia de Ourense Ficheiro

 • 22.07 CFR: Relación de puntuacións definitivas de persoas seleccionadas a prazas de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • 21.07 ATENCIÓN PREFERENTE: Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente Ficheiro

 • 21.07 CÁTEDRAS: Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • 20.07 F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • 20.07 F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2021-2022 Ficheiro

 • 20.07 F.P.: Admisión a cursos de especialización de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • 20.07 F.P.: Admisión a cursos de especialización de formación profesional. Adxudicación de prazas. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • 20.07 ARTES: Listaxe definitiva de alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia Ficheiro

 • 20.07 CMUS: Listaxe definitiva de alumnado admitido na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia Ficheiro

 • 20.07 CMUS: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica Ficheiro

 • 20.07 CUALE: Listaxe provisional de centros autorizados para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022 Ficheiro

 • 20.07 SAUDE: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 Ficheiro

 • 20.07 BOLSA: Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 Ficheiro

 • 20.07 F.P.: Admisión FP. Ciclos formativos e cursos de especialización con prazas dispoñibles Ficheiro

 • 19.07 F.P.: Admisión a formación profesional dual. Ciclos formativos con prazas dispoñibles. Curso 2021-2022 Ficheiro

 • 19.07 CXT: Novo prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados Ficheiro

ESPECIAL OPOS 2020/2021

Consulta calendario implantanción da LOMLOE .

LAS RAZONES POR LAS QUE LA VACUNACION DE LOS DOCENTES ES PRIORITARIA PARA ANPE
ANPE OURENSE PRESS
 • FARO DE VIGO: ANPE solicita que se priorice a los docentes en la vacunación

 • GALICIA PRESS: El sindicato ANPE Ourense ha exigido la actualización de los protocolos de la covid-19

 • LA VOZ DE GALICIA: ANPE instó este viernes a las autoridades a que se reactualicen los protocolos covid-19


ANPE GANA las elecciones sindicales de RELIGION.

ANPE Ourense TV

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros